Change location

You are about to change the origin location from where you are visiting Credit-suisse.com.

*The location of origin is defined in your browser settings and may not be identical with your citizenship and/or your domicile.

Young investors

Nu hier voor de volgende generatie

Het komende decennium zullen er fundamentele veranderingen plaatsvinden: De demografische verschuivingen en de technologische revolutie zullen op korte termijn een enorme overgang van de ene generatie naar de andere teweegbrengen.

Daarbij zijn sociale en economische elementen steeds meer van invloed op de prioriteiten die gesteld worden en veranderen zij de betekenis van vermogen voor de opvolgers die eraan komen: de volgende generatie.

Philip Wehle World Economic Forum 2020
By accessing the videos and/or podcasts in this page, you hereby consent to Credit Suisse disclosing your full IP address to YouTube and/or SoundCloud for the purpose of enabling you to view or listen to the content hosted in those platforms. These third party platforms are not operated or monitored by Credit Suisse, and your IP address and any other personal data collected, processed or stored by these third party platforms will be subject to their own privacy policies, and Credit Suisse will not be responsible for their treatment of personal data.

"Hoe moeten vermogensbeheerders de volgende generatie klanten ondersteunen? Een partnerschap aangaan met hen is van wezenlijk belang voor een goed begrip van hun behoeften"

Philipp Wehle, CEO International Wealth Management bij Credit Suisse.

Afdeling Global Next Generation and Families

Credit Suisse richt zich niet alleen op het opbouwen van relaties met de huidige generatie die vermogen beheert en opbouwt, maar ook met hun kinderen. Sinds 2018 beschikt Credit Suisse over de speciale afdeling Global Next Generation and Families die inspeelt op de behoeften van de volgende generatie en hun gezinnen. De afdeling Global Next Generation and Families verschaft inzichten en levert rapporten voor een beter begrip van de behoeften van familiebedrijven. De afdeling biedt een portfolio van educatieve programma's voor jonge beleggers en creëert samen met de volgende generatie en hun gezinnen nieuwe platformen en op maat gesneden oplossingen.

De Young Investor Organization (YIO)

De YIO zet zich in om de volgende generatie op een belangrijk keerpunt in hun leven te ondersteunen. De YIO is in 2007 opgericht en vormt nu een wereldwijd netwerk van toekomstige leiders met meer dan 1.500 leden uit meer dan 55 landen. Door de jaren heen heeft de YIO een brede reeks activiteiten ontwikkeld en verschillende programma's opgezet met partners zoals Credit Suisse, het Milken Institute en andere organisaties. Als oprichtende partner en hoofdsponsor van de YIO heeft Credit Suisse bijgedragen aan het opbouwen van een vitaal ecosysteem voor de volgende generatie. Het doel van Credit Suisse is het faciliteren van kennisoverdracht tussen en binnen generaties en meer te weten te komen over de behoeften en prioriteiten van de volgende generatie, zodat Credit Suisse hiervoor een betrouwbare en competente partner kan zijn.

Educatieve programma's

Young Investor-programma

Het Young Investor-programma richt zich op het leveren van een basis aan kennis en begrip van de financiële markten. Daarnaast wil het ook een grondige basis verschaffen voor de essentiële concepten van vermogensbeheer. Het programma heeft ook als doel om leden van de volgende generatie, die op korte termijn belangrijke beleggingsverantwoordelijkheden krijgen, te helpen begrijpen hoe deze concepten het beste in een praktijksituatie kunnen worden toegepast. De leertechnieken zijn gevarieerd en bestaan uit lezingen, discussies, groepsoefeningen, casestudies en een beleggingsspel. De cursus behandelt verschillende vermogenscategorieën en investeringsbesluiten.

Family Ties

Het Family Ties-programma is een uniek educatief programma met de nieuwste opvattingen van leiders in de branche voor financiële diensten over vermogensbeheer binnen een familiebedrijf. Het biedt een grondslag voor kennis en begrip van de financiële markten en maakt de deelnemers wegwijs in de essentiële concepten voor vermogensbeheer. Het programma is ontwikkeld, en wordt voortdurend bijgewerkt, om mensen te helpen die in de nabije toekomst belangrijke beleggingsverantwoordelijkheden zullen krijgen. Ons doel is om hen inzicht te bieden in de beste methoden voor vermogensbeheer, zodat ze de toekomstige uitdagingen succesvol aan kunnen gaan.

Young Investor Program
By accessing the videos and/or podcasts in this page, you hereby consent to Credit Suisse disclosing your full IP address to YouTube and/or SoundCloud for the purpose of enabling you to view or listen to the content hosted in those platforms. These third party platforms are not operated or monitored by Credit Suisse, and your IP address and any other personal data collected, processed or stored by these third party platforms will be subject to their own privacy policies, and Credit Suisse will not be responsible for their treatment of personal data.

Viola Steinhoff Werner, hoofd van de afdeling Global Next Generation and Families, en Wolfgang Jenewein, hoogleraar Business Administration aan de University van St. Gallen (HSG), verklaren de mogelijkheden en zachte feiten die deel uitmaken van een nalatenschap en hoe het Young Investor-programma (YIP) hen kan helpen bij de omgang met dit dilemma en een succesvolle generatie-overschrijdende opvolging te realiseren.

De volgende generatie

The Next Generation report highlights

Het Global Next Generation-rapport

Aangezien de volgende generatie geconfronteerd wordt met de groeiende verantwoordelijkheid van het erven van het bedrijf, het vermogen en de nalatenschap van de familie geeft het rapport "Creating a world with the Next Generation", een samenwerking van Credit Suisse en de Young Investor Organization (YIO), een uniek kijkje in hun verwachtingen, behoeften en ambities. De resultaten van de enquête en de familie-interviews geven een ongekende hoeveelheid gekwantificeerde gegevens over het belang deze afzonderlijke familiegesprekken nu te voeren.

Bent u geïnteresseerd in meer informatie over de volgende generaties?

Hoe u een exemplaar van het Global Next Generation rapport kunt bemachtigen

Saved to your collection