Supertrends. Voor nu richting de toekomst. Vier gebieden met groeimogelijkheden, één Supertrend: Klimaatverandering

Vier gebieden met groeimogelijkheden, één Supertrend: Klimaatverandering

De trend van koolstofvrij en duurzaam beleggen zet zich gestaag door, nu overheden, ondernemingen en individuen zich steeds meer inzetten om de klimaatverandering tegen te gaan. Beleggers kunnen zich richten op vier gebieden met groeimogelijkheden. Elk van deze gebieden is cruciaal om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en om te kunnen voldoen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

De decarbonisering van economische activiteiten is van essentieel belang om onze uitstoot van broeikasgassen (BKG), die bijdragen aan de opwarming van de aarde en klimaatverandering, te verminderen. Vooruitstrevende bedrijven zetten deze uitdagingen om in mogelijkheden en stimuleren veranderingen in de sectoren en activiteiten waarbij veel broeikasgassen worden uitgestoten. Onze Supertrend over “Klimaatverandering” identificeert vier ontwikkelingsgebieden. Deze gebieden sturen duurzame en koolstofvrije beleggingskansen aan en dragen bij aan ten minste acht van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN voor een betere en mooiere toekomst.

  • Koolstofvrije elektriciteit
  • De transitie van olie en gas naar andere energiebronnen
  • Duurzaam transport
  • Duurzame landbouw en voedselproductie
Klimaatverandering Supertrend

Voetnoten

1 IEA (2020), World Energy Outlook 2020
2 IEA (2020), Energy Technology Perspectives 2020
3 Laatste gegevenspunt: 14-09-2020. Bron: Bedrijfsgegevens, schattingen van Credit Suisse
4 Poore and Nemecek (2018), Credit Suisse Research
5 “Global Food Losses and Food Waste: Extent, Causes and Prevention,” Rome: UNFAO, 201