Kom meer te weten over marktontwikkelingen Supertrends: Aandringen op verandering.

Supertrends: Aandringen op verandering.

De uitbraak van het coronavirus in 2020 zal waarschijnlijk worden beschouwd als een ommekeer in onze levens en denkwijzen. De crisis heeft bestaande systemen en structuren op de proef gesteld en de kiem gelegd voor verdere veranderingen. We zijn van mening dat onze Supertrends, lange termijn beleggingsthema's die we voor de eerste keer identificeerden in 2017, het wereldwijde landschap vorm zal geven terwijl we opkrabbelen uit deze crisis.

Ontdek onze beleggingsthema’s die zich richten op de toekomst.

Bezorgde samenlevingen

Tegen de achtergrond van de coronavirus pandemie, worden overheden en bedrijven geconfronteerd met een unieke tijd van sociale verantwoordelijkheid om de belangrijkste zorgen van burgers over de hele wereld aan te pakken, waaronder ongelijkheid, snel veranderende werkomgevingen, financiering van pensioenen, betaalbaarheid van huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs.

Lees meer (EN)
supertrends anxious societies

Infrastructuur

Het is waarschijnlijker dat grote infrastructuurprojecten worden goedgekeurd in een context van lage rentetarieven. Veranderingen in de wetgeving en de beweging richting meer koolstofarme economieën zijn nog extra aandrijvers voor nieuwe projecten ten aanzien van duurzame energie. Het gebruik van big data om de infrastructuur te beheren is een belangrijk onderdeel in de voortdurende ontwikkeling van slimme steden.

Lees meer (EN)
supertrends infrastructure

Technologie

Digitalisering zet steeds verder door en het coronavirus heeft dit proces nog meer gekatalyseerd. Toegenomen mobiliteit, geautomatiseerde realtime processen (edge computing), thuisonderwijs en -entertainment en gezondheidszorg zijn slechts een aantal gebieden die een sterke groei doormaken.

Lees meer (EN)
supertrends technology

Zilveren economie

De oudere bevolking zal wereldwijd tot meer dan twee miljard verdubbelen tegen 2050. Dit stimuleert groei in sectoren die inspelen op de behoeften van een vergrijzende bevolking, zoals oplossingen op het gebied van de gezondheidszorg, verzekeringen en financiering, en consumenten- en vastgoedmarkten. Twee derde van het oplopende aantal senioren zal wonen in Azië, een gebied in de wereld dat niet over voldoende middelen beschikt in zowel voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg als oplossingen voor openbare en particuliere verzekeringen.

Lees meer (EN)
supertrends silver economy

Millennials

Duurzaamheid is een belangrijke zorg voor de millennial-generatie. Generatie Y en Z zullen sneller geneigd zijn een plantaardig of vegetarisch dieet te volgen door zorgen over het milieu en de gezondheid. Dit stimuleert de verkoop van alternatieven voor vlees en zuivelproducten. Millennials nemen ook het voortouw op andere gebieden, zoals diensten op basis van een abonnement.

Lees meer (EN)
supertrends millennials

Klimaatverandering

Klimaatopwarming heeft ernstige verstoringen in de weerpatronen veroorzaakt en het lijkt erop dat extreme omstandigheden de nieuwe norm worden. Overheden over de hele wereld hebben grotere inspanningen verricht om de klimaatverandering tegen te gaan en strategieën voor energietransitie geïmplementeerd om de doelstellingen te behalen die in het Akkoord van Parijs in 2015 zijn vastgesteld.

Lees meer (EN)
supertrends climate change