Kom meer te weten over marktontwikkelingen Beleggen in 2021 - Voorwaarts leven

Beleggen in 2021 - Voorwaarts leven

Beleggen in 2021 vereist dat investeerders vooruitkijken naar wat er gaat gebeuren na de wereldwijde pandemie. Klimaatverandering blijft een belangrijke kwestie en duurzaam beleggen is belangrijker dan ooit. Onze Investment Outlook geeft een overzicht van onze House View op grote vermogenscategorieën in 2021 en biedt u een kompas om door uw beleggingen te navigeren in het jaar dat komen gaat.

Een goede tijd om geld aan het werk te zetten

Een ongewoon aspect van 2020 was dat veel huishoudens geld konden sparen, ondanks de recessie. Terwijl overheidssteun in de VS, Europa en Azië het inkomen van huishoudens ondersteunde, betekenden de lockdowns dat de uitgaven in de dienstverlenende sectoren afnamen. Als gevolg daarvan konden sommige huishoudens tegen hoge tarieven sparen. Veel beleggers hebben nu mogelijk geld gespaard dat als investeringen aan het werk kan worden gezet.

Aandelen zullen nooit verdwijnen

In de financiële markten zijn rendementen het directe resultaat van het nemen van risico. Bijgevolg zouden beleggers moeten zorgen voor een passende spreiding in aandelen om hun kapitaal op de lange termijn op te bouwen. Wij zijn van mening dat aandelen ook in 2021 aantrekkelijke rendementsperspectieven blijven bieden. De brede politieke context zou ondersteunend moeten blijven, gezien de zeer soepele monetaire beleidsmaatregelen wereldwijd en voortdurende fiscale steun. De algemene voorspellingen voor wereldwijde aandelen impliceren dat de opbrengsten in 2021 die van 2019 zullen overschrijden en dat deze de aandelen in de loop van het jaar zullen ondersteunen.

ESG-beleggen door het grote publiek aanvaard

Zorgen over de duurzaamheid trekken steeds meer de aandacht van beleggers. Beleggen in financiële producten die voldoen aan de criteria van milieu, sociaal en governance (Environmental, Social & Governance; ESG) zijn door het grote publiek aanvaard.

Nu de beheerde vermogens die ESG-normen naleven aan het groeien zijn, komen beursgenoteerde bedrijven onder toenemende druk te staan om hun bedrijfsmodellen en werkmethoden daarop af te stemmen. Steeds meer toezichthouders eisen ook dat bedrijven rekening houden met de ESG-criteria. Als reactie daarop worden de fiduciaire verplichtingen geleidelijk aangepast om duurzame beleggingsprincipes op te nemen. Beleggers profiteren van meer bescherming tegen prominente bestuursincidenten en robuuste ESG-prestaties.

Daarnaast is er ook de zachte factor van goed willen doen. We denken dat deze trend zich blijft voortzetten en zal leiden tot verdere eisen en steun voor duurzame beleggingen.

Supertrends – Investeren in maatschappelijke verandering op de lange termijn

Beleggers doen er vaak goed aan om op de lange termijn te denken, ondanks perioden van marktturbulentie. Supertrends is ons overtuigende, langetermijn-, thematische raamwerk in aandelenbeleggingen, gebaseerd op 6 sociale, politieke, economische en milieukwesties. In het kort betekent dit dat we ons richten op meerjarige sociale trends waarvan we geloven dat deze leiden tot snel groeiende zakelijke kansen. We verwachten dat de aandelen van bedrijven die producten en diensten bieden die van deze trends profiteren, in de loop van de tijd beter zullen presteren. Dit helpt beleggers om zich te positioneren voor de lange termijn.

Pandemie versterkt de banden

Eurozone – Pandemie versterkt de banden

De Europese landen hebben hun economieën eerder opnieuw opengesteld dan de VS en lopen daarom een beetje voor wat betreft economisch herstel. Nu Europa wordt getroffen door een tweede golf van COVID-19, zien we een nieuwe terugval. Zodra de pandemie lijkt te verdwijnen, is de eurozone echter klaar om boven het potentieel uit te groeien, zeker nu fiscale beleidsregels met succes veel van de schade hebben afgezwakt die de lockdowns aan bedrijven en banen hebben toegebracht. Wanneer de pandemie-situatie normaliseert. De overheidsfinanciën zijn echter in verschillende belangrijke landen, zoals Italië, uitgeput en de vraag naar beleggingen is klein. Uitdagende demografische trends (een vergrijzende bevolking) vormen extra tegenwind voor het groeipotentieel. Een succesvol herstel van de COVID-19-crisis op de lange termijn zal afhangen van verdere effectieve fiscale en politieke integratie. De oprichting van het EU-herstelfonds was volgens ons een stap in de goede richting.

Hoe gaat u uw vermogen aan het werk zetten?

Onze House View zet uiteen wat we denken dat 2021 zal brengen voor beleggers en geeft u een routekaart voor het aankomende jaar.

Download de Investment Outlook (EN version) (PDF) This link target opens in a new window Neem contact met ons op