Kariera Planuj. Znajduj odpowiedzi.

Planuj. Znajduj odpowiedzi.

Jesteśmy elastyczni, otwarci i myślimy przyszłościowo, aby z przedsiębiorczym nastawieniem radzić sobie z ekscytującymi wyzwaniami naszej branży. Jako wiodący bank globalny, dostarczamy naszym klientom innowacyjne, światowej klasy rozwiązania, jednocześnie zobowiązując się do przestrzegania najwyższych standardów etycznych.

Planuj. Znajduj odpowiedzi.

Laboratorium Innowacji Fintech

Credit Suisse cechuje się silnym duchem przedsiębiorczości. To właśnie on stanowi siłę napędową niektórych z naszych najbardziej innowacyjnych i satysfakcjonujących inicjatyw, w tym sponsorowania globalnego programu Laboratoriów Innowacji Fintech. Program wspiera komercjalizację najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w firmach dopiero rozpoczynających swoją działalność, zapewniając im możliwość konsultacji z liderami światowych usług finansowych.

Utworzone w 2010 r. Laboratoria Innowacji Fintech działają w Nowym Jorku, Londynie, Dublinie i Hongkongu, zapewniając mentoring nowo powstałym firmom, które mogą przedstawiać okazje do istotnej poprawy sytuacji w branży usług finansowych. Każdego roku Credit Suisse odgrywa ważną rolę w rygorystycznym procesie składania aplikacji i selekcji.

W ciągu 12 tygodni kadra zarządzająca Credit Suisse i inni mentorzy instytucji finansowych pomagają wybranym firmom udoskonalić i zweryfikować ich ofertę, a także rozwinąć i ulepszyć możliwości wprowadzenia jej w życie. Jest to ekscytująca okazja dla wybranych pracowników Credit Suisse, posiadających wiedzę merytoryczną dotyczącą jednego z aspektów Fintech, do poszerzenia wiedzy na temat innowacyjnych modeli biznesowych i technologii, lepszego poznania zakresu działalności Credit Suisse i zdobycia kontaktu z liderami wyższego szczebla w banku.