Kariera Nawiązuj partnerstwa. Współpracuj.

Nawiązuj partnerstwa. Współpracuj.

Współpraca jest naszym fundamentem. Cenimy zróżnicowanie i ściśle współpracujemy z przedsiębiorstwami z różnych kultur i kontynentów. Jako globalna i otwarta na zróżnicowanie społeczność korzystamy z szerokiego wachlarza perspektyw w tworzeniu wartości. Dla naszych klientów. Dla naszych akcjonariuszy. Dla naszych społeczności.

Nawiązuj partnerstwa. Współpracuj.

Program Globalnego Obywatelstwa

Współpraca i partnerstwo są dla nas podstawą. Cenimy różnorodność i ściśle współpracujemy pomiędzy przedsiębiorstwami, kulturami i kontynentami, korzystając z szerokiego wachlarza perspektyw, aby zapewnić wartość naszym klientom. Wiąże się to z ekspozycją na nowe wyzwania, nowych ludzi i nowe sposoby pracy.

Program Globalnego Obywatelstwa (PGO) jest flagową międzynarodową dobrowolną inicjatywą Credit Suisse w zakresie dzielenia się umiejętnościami. Zaprojektowany w celu promowania transferu umiejętności i wiedzy między pracownikami a organizacjami społecznymi, program ten daje pracownikom możliwość wykorzystania ich istniejących talentów i rozwijania nowych umiejętności, pomagając jednocześnie w budowaniu potencjału naszych organizacji partnerskich w zakresie edukacji i integracji finansowej.

Od momentu uruchomienia programu w 2010 roku ponad 300 pracowników Credit Suisse realizowało zadania w 50 krajach, pracując na poziomie lokalnym w odpowiedzi na pilne potrzeby naszych partnerów. To wciągające i praktyczne doświadczenie pomaga pracownikom Credit Suisse w autentyczny i całościowy sposób zaspokajać strategiczne potrzeby biznesowe. PGO umożliwia naszym pracownikom wniesienie wkładu w misję naszych partnerów – organizacji non-profit zajmujących się na całym świecie integracją finansową i edukacją– oraz na  rozwój umiejętności przywódczych dzięki unikalnemu i motywującemu doświadczeniu. Program ilustruje również nasze przekonanie, że zdrowe środowisko społeczne i gospodarcze jest ważnym czynnikiem decydującym o długoterminowym sukcesie Credit Suisse.