Kariera Ucz się. Rozwijaj się.

Ucz się. Rozwijaj się.

Sukces nie jest przypadkiem. Jest to rezultat wizji, wiedzy i adaptacji do ciągle zmieniającego się otoczenia. Wierzymy w uczenie się przez całe życie i rozwijamy swoje talenty od wewnątrz. Poprzez mobilność wewnątrz banku. Poprzez dedykowane szkolenia. Poprzez przywództwo.

Ucz się. Rozwijaj się.

Program Doskonałości Zarządzania Credit Suisse

Sukces nie jest przypadkiem. Wierzymy, że jest to wynik uczenia się przez całe życie, nabywania wiedzy fachowej i adaptacji do stale zmieniającego się otoczenia. Rozwijanie talentów od wewnątrz poprzez dedykowane szkolenia jest podstawą naszego zrównoważonego rozwoju.

Nauka i rozwój są szczególnie potrzebne w krytycznych momentach zmian w karierze zawodowej pracowników, np. gdy przechodzą oni na stanowiska kierownicze. Postęp wymaga nowych umiejętności organizacyjnych, kompetencji biznesowych oraz cech przywódczych, z którymi wielu pracowników nie zetknęło się do tej pory w swojej karierze zawodowej. Aby wesprzeć wschodzących liderów, Credit Suisse opracowało Program Doskonałości Zarządzania, który stanowi podstawę dla pracowników obejmujących stanowiska kierownicze.

Obowiązkowy program intensywnych szkoleń obejmuje interaktywne sesje, które uwzględniają samoocenę, pracę w grupie i wymianę doświadczeń. Program uczy pracowników wielu obowiązków menedżera, w tym jak przekuć etykę w czyny, jak inspirować współpracowników poprzez okazywanie uczciwości, zaufania i integracyjnego myślenia oraz jak wyznaczać ambitne i konkretne cele, które prowadzą do produktywnych rozmów na temat wyników.

Od 2017 r. w programie wzięło udział 2516 nowych menedżerów. Całkowita średnia ocena satysfakcji wyniosła 88%.