Credit Suisse Turkey Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.

Yasal Duyurular

 • Mevcut Yetki Belgemiz

Mevcut yetki belgemizi görmek için lütfen tıklayınız (PDF).

 • Varsa Kurumumuzca Lehine Faaliyet Gösterilen Kuruluşu Tanıtıcı Bilgiler

Kurumumuzca lehine faaliyet gösterilen bir kuruluş bulunmamaktadır.

 • Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri

"Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu" için tıklayınız (PDF).
"Paylara İlişkin Risk Bildirim Formu" için tıklayınız (PDF).
"Türev Araçlara İlişkin Risk Bildirim Formu" için tıklayınız (PDF).

 • Alınan kişisel verilerin saklama ve kullanım koşulları

Şirketimiz personeli ve yönetici kadrosu bekleyen veya gereçekleşen müşteri emirlerinin gizliliğine azami özeni gösterir ve söz konusu bilgileri kişisel menfaatlerine yönelik olarak ya da kötüye kullanmazlar ve Şirketimiz bu bilgilerin gizliliğinin sağlanması ve kötüye kullanımını engellemek için gereken tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

Sermaye Piyasası araçlarının alım-satımı veya müşteri emirlerinin gerçekleştirmesi kapsamında zorunlu olarak emir iletimi amaçlı olarak paylaşılması veya yetkili kurumlar tarafından talep edilmesi halinde bilgilerin yetkili kuruluşlarla paylaşılması müşteri emirlerinin gizliliğine aykırılık olarak tanımlanmamaktadır.

 • Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağı

Şirketimiz tüm müşteri emirlerinin anında, adil ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğinin bilincindedir.

Müşteri Emirlerinin Kabulü ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar

Müşteri emirlerinin alınmasında ve işleme konulmasında rol alan tüm birimleri bu kapsamdaki faaliyetlerini ilgili yasal mevzuat ve bu paralelde düzenlenmiş olan Şirket iç düzenlemeleri ile yazılı iş akış ve kontrol prosedürlerinin yanı sıra müşterilerimizle imzalanan çerçeve sözleşmelerde belirlenen hükümler çerçevesinde yürütürler.

Müşteri emirleri işlem türüne bağlı olarak zaman ve emir önceliği esasıyla adil ve hızlı bir şekilde işleme konulur. Alınan müşteri emirleri belge ve kayıt düzenine ilişkin ilgili yasal mevzuat çerçevesinde kaydedilmek suretiyle belirlenen sürelerde saklanır. Birbirine benzer tüm müşteri talimatları, mevcut piyasa koşulları ve müşterilerin çıkarları da göz önünde bulundurularak talimat sırasına göre gerçekleştirilir. Şirketimiz aşağıdaki örnekleri “benzer talimatlar” olarak kabul etmektedir:

    • Aynı finansal enstrümanla ilgili talimatlar

    • Alım veya satım talimatları

    • Aynı müşterinin benzer bir ortamda ilettiği talimatlar

Yukarıdaki niteliklere sahip olmayan talimatlar, “benzer talimat” olarak nitelendirilmezler.

Şirketimizin müşteri emirlerini gerçekleştirmekte önemli sorunlarla karşılaşması durumunda, müşteri en kısa zamanda bilgilendirilir. Önemli sorunlar aşağıdaki durumlarda oluşur: 

    • Müşteri emrine konu yatırım aracının alım satım işlemlerinin durdurulmuş olması

    • Müşteri emrine konu yatırım aracının işlem gördüğü piyasada işlemlerin durdurulmuş olması

    • Telekomünikasyon ağlarından, Uzaktan Erişim Kanalları ve diğer IT altyapılarından kaynaklanan sorunlar oluşması 

Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu birimleri;

    • Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmesinde gecikmelere sebebiyet verebilecek olası önemli sorunların yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması,

    • En kısa süre zarfında müşteri emirlerinin gerçekleşmesine yönelik ortaya çıkan önemli sorunların kaynağının belirlenmesi, sorunun çözümlenmesi ve yaşanan önemli sorunlar nedeniyle emirleri etkilenen müşterilerin belirlenmesi,

    • İlgili müşterilere gerekli bilgilendirmenin yapılarak mutabakat sağlanması
yönünde etkin bir izleme ve kontrol sistemi uygular.

 • Emir Gerçekleştirme Politikamız

"Emir Gerçekleştirme Politikası" için lütfen tıklayınız (PDF).

 • Herhangi bir müşterinin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda müşteri ile bire bir oluşturdukları türev araçlar hariç olmak üzere borsada işlem görmeyen sermaye piyasası araçları için verilen anlık alım satım fiyat teklifleri

Mevcut durumda herhangi bir müşterinin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda müşteri ile bire bir oluşturdukları türev araçlar hariç olmak üzere, borsada işlem görmeyen sermaye piyasası araçları için Kurumumuzca fiyat teklifi verilmemektedir.

 • Elektronik ortamda müşteriler tarafından yapılabilecek işlemler ile müşteriye elektronik ortamda yapılacak bildirimlere ilişkin esaslar

Kurumumuzca elektronik ortamda herhangi bir hizmet sunulmamaktadır.

 • Sermaye piyasası araçları, borsa ve piyasa bilgileri

Sermaye piyasası araçları hakkında detaylı bilgi için www.yatırımyapıyorum.gov.tr adresine tıklayınız. Borsa ve piyasa bilgileri için www.borsaistanbul.com adresinde “Ürünler ve Piyasalar” başlığını inceleyiniz.

 • Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümleri için lütfen tıklayınız (PDF).
 • Olası risklere karşı hazırlanan "beklenmedik durum planları"na uygun olarak müşterilerin acil ve beklenmedik durumlarda kullanabilecekleri iletişim bilgileri ile müşterilerin risklerini azaltacak asgari tedbirler

Acil ve Beklenmedik Durum Planımızı görmek için lütfen tıklayınız (PDF).

 • Kullanılan bilgisayar ağı ve şifreleme sisteminin olası risklerine ve güvenliği

Kurumumuz bilgi işlemi altyapısı birçok networkten oluşmakta olup, tüm bu networkler arasındaki geçişler firewall denilen güvenlik araçları ile güvenliği en üst seviyede tutarak, güvenlik kuralları çerçevesinde yapılmaktdır. Ayrıca networkler arasındaki geçişler sürekli loglanmakta ve kontrol edilmektedir. Network sistemi içeriden ve dışarıdan gelebilecek virüs saldırılarına karşı güvenli hale getirilmiştir. Kurumumuz personeli network sistemine girerken kullanıcı adı ve şifre log-in olmakta ve sahip olduğu yetkiler çerçevesinde programlara erişebilmektedir.

 • Kullanılan işlem platformunun ve bilgisayar ağının özelliklerine, varsa riskleri ve güvenlik tedbirleri ile platformda meydana gelebilecek risklere karşı kullanılabilecek alternatif iletişim yöntemleri

Bilgi güvenliği ve sistem sürekliliği çerçevesinde önemli ve kritik olan sistemler yedekli çalışır duruma getirilmiştir. Müşteriye hizmet verdiğimiz, kesintiye tahamülü olmayan sistemler aktif-aktif ya da aktif-pasif yöntemler ile yedekli olarak çalışması sağlanmıştır. İşlem platformumuzda meydana gelebilecek risklere karşı kullanılabilecek alternatif iletişim yöntemleri olarak müşterilerimizin işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için aramaları gereken telefon numaraları internet sitemizde yer almaktadır.