Financial and Regulatory Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.

6 Aralık 2006'da imzalanan hisse devir sözleşmesiyle Baran Menkul Değerler A.Ş.'yi satın alarak Türkiye'de faaliyetine başlayan Şirketimiz 24/12/2015 tarihli Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyet göstermektedir.

Yönetim Kurulu

  • Bora Ateş Buldur – Yönetim Kurulu Başkan Vekili
  • Mohammad Saleh Abdelghani Hijazi – Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Düzey Yöneticiler

  • Bora Ateş Buldur – Genel Müdür
  • Serdar Genç – Takas Operasyon ve Saklama Genel Müdür Yardımcısı
  • Ufuk Sönmez – Bilgi İşlem Genel Müdür Yardımcısı
  • Uzay Şener – Teftiş Kurulu ve Uyum Başkanı

İletişim Bilgileri

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.
Levazım Mahallesi, Vadi Caddesi No:2, Zorlu Center,
Terasevler No:61, 34340 Beşiktaş, İstanbul
Tel: (212) 349 0400
Faks: (212) 349 0409
Her türlü soru ve şikayetleriniz için list.csimd@credit-suisse.com e-posta adresinden Şirketimizle iletişime geçebilirsiniz.

Ortaklık Yapısı

Ortağın Unvanı

Pay Adedi

Pay Tutarı

Pay Oranı (%)

Credit Suisse AG  4,000,000 20,000,000 100.00
Toplam 4,000,000 20,000,000 100.00

Uyarı Notu

Bu sayfada verilen bilgiler genel nitelikte olup, müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir.