Financial and Regulatory Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.

UYARI

Değerli Yatırımcılar,

Kendisini Credit Suisse’in bayisi, acentesi veya temsilcisi olarak tanıtan veya Credit Suisse’in yurtdışındaki kuruluş ve iştirakleri veya Şirketimiz Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. adına hareket etme yetkisine sahip olduğunu iddia eden kişilere itibar etmeyiniz. Bu kişilere karşı dikkatli olunuz ve onların yönlendirmesiyle herhangi bir kişiye veya hesaba para göndermeyiniz. Güvenilir olduğundan kesin olarak emin olmadığınız kaynaklardan kısa mesaj, e-posta ve sair yollarla gelebilecek reklam ve sair içeriklere karşı lütfen tedbirli olunuz ve kişisel verilerinizi bu kaynaklarla paylaşmayınız.

6 Aralık 2006'da imzalanan hisse devir sözleşmesiyle Baran Menkul Değerler A.Ş.'yi satın alarak Türkiye'de faaliyetine başlayan Şirketimiz 24/12/2015 tarihli Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyet göstermektedir.

Yönetim Kurulu

  • Bora Ateş Buldur – Yönetim Kurulu Başkan Vekili
  • Mohammad Saleh Abdelghani Hijazi – Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Düzey Yöneticiler

  • Bora Ateş Buldur – Genel Müdür
  • Serdar Genç – Takas Operasyon ve Saklama Genel Müdür Yardımcısı
  • Ufuk Sönmez – Bilgi İşlem Genel Müdür Yardımcısı
  • Uzay Şener – Teftiş Kurulu ve Uyum Başkanı

İletişim Bilgileri

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.
Levazım Mahallesi, Vadi Caddesi No:2, Zorlu Center,
Terasevler No:61, 34340 Beşiktaş, İstanbul
Tel: (212) 349 0400
Faks: (212) 349 0409
Her türlü soru ve şikayetleriniz için list.csimd@credit-suisse.com e-posta adresinden Şirketimizle iletişime geçebilirsiniz.

Ortaklık Yapısı

Ortağın Unvanı

Pay Adedi

Pay Tutarı

Pay Oranı (%)

Credit Suisse AG  4,000,000 20,000,000 100.00
Toplam 4,000,000 20,000,000 100.00

Uyarı Notu

Bu sayfada verilen bilgiler genel nitelikte olup, müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir.