Polska CREDIT SUISSE (POLAND) SP. Z O.O.

CREDIT SUISSE (POLAND) SP. Z O.O.

Dane spółki

CREDIT SUISSE (POLAND) SP. Z O.O.
Adres: ul. Icchoka Lejba Pereca 1, 00-849 Warszawa
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000035143
NIP: 5261023646
REGON: 010952247
Kapitał zakładowy: 20 000 000,00 ZŁ