Change location

You are about to change the origin location from where you are visiting Credit-suisse.com.

*The location of origin is defined in your browser settings and may not be identical with your citizenship and/or your domicile.

Vermogende families

Vermogende families en Credit Suisse

Bij Credit Suisse heeft onze holistische benadering van vermogensstructurering en vermogens- en estateplanning zich van generatie tot generatie steeds verder ontwikkeld. Tegenwoordig maken wij gebruik van deze veelomvattende ervaring om kwesties met betrekking tot vermogens- en successieplanning uitgebreid te kunnen behandelen. Dit zorgt voor vertrouwen en communicatie, de twee bepalende factoren voor een succesvolle vermogensoverdracht.

Vermogen omzetten in nalatenschap

Elke familie heeft bepaalde waarden en tradities en samen kunnen wij ervoor zorgen dat deze waarden en tradities de komende generaties bewaard blijven en dat zij verder worden ontwikkeld in overeenstemming met de tijdgeest. Wij beschikken over uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van vermogen en zakelijke overdracht en hebben een grondige kennis ontwikkeld van oplossingen, zoals trusts en mogelijkheden op basis van verzekeringen, fiscaal efficiënte investeringen en andere investeringsstructuren, zoals offshore obligaties.

Aangezien families complex zijn, zorgen wij voor communicatie en transparantie. En omdat elke familie anders is, werken wij nauw samen met u en uw adviseurs om het juiste plan voor u en uw familie te ontwikkelen. Een plan waarbij uw behoeften en die van uw begunstigden in evenwicht zijn.

Als u het vermogen van uw familie wilt doorgeven, kunnen wij u daarbij helpen.

Een grote erfenis brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee

Vermogen heeft voor iedereen een andere betekenis, maar het is altijd al duidelijk geweest dat vermogen de kracht heeft om er iets mee te veranderen. Zoals uit de verwachtingen en opstelling van de volgende generatie blijkt, wordt leven met een doel nu al snel een kenmerk van vermogen. Dit kan bepalend zijn voor de manier waarop families structuur geven aan hun financiële middelen.

Tegenwoordig houdt investeren meer in dan alleen maar financieel rendement. De volgende generatie is van mening dat zij de macht heeft het familievermogen te gebruiken om de samenleving op een positieve manier te veranderen. De vraag is: wat betekent vermogen voor u? De eerste stap is inzicht krijgen in uw eigen individuele prioriteiten en die van de familie. Daarbij kan Credit Suisse u ondersteunen.

Volgende generatie

Wij zijn er nu en voor de volgende generatie

Met onze Global Next Generation en Families Department kunnen wij uitgebreide educatieve programma's bieden en in gesprek blijven met de volgende generaties van invloedrijke families.

Als u er klaar voor bent om over de nalatenschap te praten, zullen wij u verder begeleiden.

Saved to your collection