Impact Investing De opkomst van de verantwoordelijke consument

De opkomst van de verantwoordelijke consument

Door de klimaatverandering komen serieuze vragen naar boven over hoe duurzaam onze leefgewoonten eigenlijk zijn. Als consument kunt u duurzame bedrijven steunen met uw dagelijkse aankopen. Op hun beurt zullen verantwoordelijke bedrijven goed gepositioneerd zijn om investeerders aan te trekken die op zoek zijn naar zowel financieel rendement als aan het leveren van een positieve impact. Ons nieuwe rapport laat zien waarom verantwoordelijk consumentisme in opkomst is en welke sectoren dit zal verstoren.

De sector consumptiegoederen is een motor geweest achter economische groei in grote delen van de wereld en is verantwoordelijk voor het merendeel van de wereldwijde handel. De omvang van de sector gaat echter ten koste van andere zaken. 60% van de globale broeikasgasemissies en 80% van het zoetwaterverbruik is afkomstig van consumentenproducten. Het Wereld Natuur Fonds beschreef dit als een dreigende ecologische kredietcrisis.

Onze ecosystemen worden naar de rand van de afgrond gebracht

Door de manier waarop we producten maken, produceren en verbruiken zijn we de natuurlijke bronnen aan het uitputten. Onze inefficiënte toeleveringsketens verontreinigen uiteindelijk vaak het milieu. Naar schatting zal er tegen het jaar 2050 meer plastic dan vis aanwezig zijn in de wereldoceanen. Het systeem ontwikkelt ook verkwistende praktijken: elk jaar gooien we ongeveer een derde weg van al het voedsel dat wereldwijd wordt geproduceerd.

Onderkenning van deze feiten heeft geleid tot een nieuwe focus op verantwoordelijk consumentisme. Doel 12 van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties beoogt duurzame consumptie en productie te bewerkstelligen. Het bereiken van dit doel zou meer betekenen dat alleen het redden van de aarde. Het kan tevens grote, nieuwe economische voordelen creëren. Een duurzamere consumenteneconomie kan, variërend van tweedehands kleding tot plantaardige eiwitten, elk jaar USD 4,5 biljoen nieuwe mogelijkheden ontgrendelen.

Nieuwe kansen voor investeerders

Deze trends zullen een groot aantal consumentensectoren rijp maken voor ontwrichting. Investeerders moeten bedenken hoe zij hun vermogen op een duurzamere manier kunnen inzetten, niet alleen voor het welzijn van het milieu, maar ook voor de gezondheid van hun portefeuilles op de lange termijn.

Marisa Drew

CEO Impact Advisory and Finance Department Credit Suisse

De uitdaging bestaat erin te identificeren welke bedrijven anticiperen op wijzigingen in de regelgeving en bij de consument. Dit betekent evalueren hoe bedrijven aan de slag gaan met duurzaamheid.

Bedrijfsmodellen die inspelen op verantwoordelijke consumenten zullen beter het hoofd kunnen bieden aan verstoringen. Investeerders in deze bedrijven zullen hun portefeuilles beter kunnen positioneren voor de lange termijn en goede rendementen behalen door het juiste te doen.

Neem contact met ons op voor meer informatie over ons aanbod

Meer over dit onderwerp  This link target opens in a new window