Stel uw nalatenschap veilig Het genereren van rendement. Duurzaamheid.

Het genereren van rendement. Duurzaamheid.

Tegenwoordig bestaat investeren uit veel meer dan alleen het genereren van financieel rendement. Vandaag de dag hebben we de kans om niet alleen uw eigen persoonlijke rijkdom te vergroten, maar ook om een positieve verandering aan te sturen door op een duurzame manier te investeren. Wanneer u denkt aan hoe uw persoonlijke rijkdom een positieve impact kan hebben, is er nog nooit een betere tijd geweest om te investeren.

Er zijn een aantal manieren om te investeren met het grotere goed in het achterhoofd. De focus van onze afdeling Impact Advisory and Finance (IAF) ligt op het ontwikkelen van financiële producten die rendement genereren middels duurzaam en impact investeren.

Om dit te realiseren, nemen we een groot aantal factoren in overweging, zoals ecologische, maatschappelijke en governance (ESG) normen evenals de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN.

Bij het screenen en opbouwen van portefeuilles van klanten werken we ook samen met onze eigen experts op het gebied van duurzaamheid, ESG, beleggingsonderzoek en portefeuillebeheer om een combinatie van duurzame investeringsbenaderingen toe te passen.

Onze focus

Duurzaam investeren

Duurzaam investeren betekent dat er rekening wordt gehouden met ecologische, maatschappelijke en governance (ESG) aspecten, naast de traditionele waarderingscriteria. Duurzaam investeren strekt zich uit over alle vermogenscategorieën en wij streven ernaar deze af te stemmen op de persoonlijke waarden van onze klant, terwijl positieve maatschappelijke en ecologische veranderingen worden gestimuleerd in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN.

Rendement eerst impact investeren

Als u een passie heeft voor een van de gebieden die worden benadrukt door de SDG’s, bijvoorbeeld onderwijs, huisvesting of verantwoorde consumptie, dan kan rendement eerst impact investeringen een maatschappelijke en ecologische invloed hebben op een manier die zowel meetbaar als positief is, terwijl de focus op rendement blijft liggen. Dit type investeren is grotendeels beperkt tot alternatieven voor private equity, risicokapitaal en particuliere schulden.

Het spectrum van ESG-investeren tot filantropie

Bron: Afdeling Impact Advisory and Finance Department, Credit Suisse

Twee werkwijzen

Exclusie-benadering

Denk aan de dingen waar u tegen bent. Heeft u momenteel geïnvesteerd in bedrijven die deze dingen doen? Met deze benadering vermijden we investeringen in bedrijven en industrieën die tegen uw persoonlijke opvattingen ingaan en maken we een verschuiving naar bedrijven en industrieën die de ESG-normen naleven. Bijvoorbeeld, een groot aantal van onze klanten kiest ervoor niet te investeren in bedrijven die wapens produceren, die een geschiedenis van mensenrechtenschendingen hebben of die buitensporige vervuiling genereren.

Best-in-class-benadering

Hier identificeren we de bedrijven die uitblinken in het implementeren en opvolgen van de ESG-normen. Het duurzaamheidsprofiel van de portefeuille kan verder worden vergroot door middel van investeringen die zich richten op duurzame of positief daadkrachtige bedrijven. Bijvoorbeeld, bedrijven die focussen op energie-efficiëntie, waterbesparing, het vergroten van toegang tot onderwijs of het verbeteren van de gezondheidszorg.

Hoe dan ook, wij werken met u samen om uw portefeuille te verbeteren tot een portefeuille die rendement oplevert, terwijl we helpen een betere toekomst te creëren.

Meer informatie

Maak vandaag nog een afspraak om duurzaam investeren te bespreken

Neem contact met ons op This link target opens in a new window