Change location

You are about to change the origin location from where you are visiting Credit-suisse.com.

*The location of origin is defined in your browser settings and may not be identical with your citizenship and/or your domicile.

Duurzaam beleggen

Zorg ervoor dat uw beleggingen ertoe doen. Veranderingen bewerkstelligen.

Tegenwoordig houdt beleggen veel meer in dan alleen maar het genereren van financieel rendement. Wij hebben nu de gelegenheid niet alleen onze persoonlijke rijkdom te vergroten, maar wij kunnen ook positieve veranderingen teweegbrengen door duurzaam te beleggen. Als u overweegt hoe uw persoonlijke vermogen een positieve impact kan hebben, dan is dit de tijd bij uitstek om te beleggen.

Er zijn meerdere manieren om te beleggen met het grotere goed voor ogen. De aandacht van onze afdeling Sustainability Strategy, Advisory and Finance (SSAF) is gericht op de ontwikkeling van financiële producten die rendement opleveren uit duurzaam en impactbeleggen.

Duurzaam beleggen is een beleggingsstrategie die bij beleggingsbeslissingen, naast de traditionele criteria voor waarde, ook rekening houdt met ecologische, sociale en bestuursaspecten (ESG). Duurzame beleggingen komen vaak overeen met persoonlijke waarden en worden gedaan om een goed financieel rendement op te leveren, maar ook om tot positieve sociale en ecologische veranderingen te komen in overeenstemming met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN.

Onze benadering van duurzaam beleggen

Wij houden rekening met drie kernelementen:

  • De doelstelling van de belegger om een maatschappelijke en ecologische impact te maken
  • De bijdrage van de belegger: Is het vanwege die ene belegger dat de onderneming toegang heeft tot kapitaal?
  • Een meetbare impact
     

Bij de beoordeling en samenstelling van klantenportefeuilles werken wij ook samen met onze eigen deskundigen op het gebied van duurzaamheid, impact, ESG, onderzoek naar beleggingen en portefeuillebeheer voor een gecombineerde toepassing van duurzame beleggingsmogelijkheden.

Sustainable investing

Source: Sustainability Strategy, Advisory and Finance Department, Credit Suisse

Wij zijn ervan overtuigd dat beleggen in ondernemingen en initiatieven die rekening houden met de ESG-factoren en die doelstelling en winst combineren, een kwestie is van ‘slim beleggen'.

Minder koolstof, hoger rendement

Hoe u uw portefeuille in 4 stappen koolstofarm maakt

Gids voor duurzaam beleggen

Gids voor duurzaam beleggen - lijst van termen

De opkomst van impactbeleggen 

Vier redenen voor de opkomst van duurzaam beleggen en impactbeleggen

Naar een koolstofarme economie

De economie koolstofarm maken, van uitdaging tot kans

Betrokkenheid bij de Blauwe Economie

Toerisme, scheepvaart, energieproductie en voedselproductie zijn slechts een paar voorbeelden van bedrijfstakken die afhankelijk zijn van de zee

Maak vandaag nog een afspraak voor een gesprek over duurzaam beleggen

Andere investeringsonderwerpen

Beleggen voor vrouwen

Credit Suisse House View

Saved to your collection