Change location

You are about to change the origin location from where you are visiting Credit-suisse.com.

*The location of origin is defined in your browser settings and may not be identical with your citizenship and/or your domicile.

Supertrends 2022

Supertrends: niet meer weg te denken

De Supertrends bieden investeerders de mogelijkheid om hun financiële, maatschappelijke en klimaatdoelen te behalen. De langetermijn-aandelenbeleggingsthema’s zijn echter ontworpen om de bedrijfscycli te overstijgen.

Door de COVID-19-pandemie en het feit dat Rusland Oekraïne is binnengevallen, zijn de financiële markten instabieler geworden en worden de Supertrends van Credit Suisse op de proef gesteld. De langetermijn-aandelenbeleggingsthema’s zijn echter ontworpen om de bedrijfscycli te overstijgen en verder te kijken dan het sentiment op de korte termijn. Het laatste Supertrends-rapport laat zien dat de zes meerjarige trends niet meer weggaan en het beter doen dat de MSCI World Index in 2021.

Dit is marketingmateriaal.

De Supertrend-thema's zijn gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs - Sustainable Development Goals)’ 17 van de Verenigde Naties. Credit Suisse volgt de algemene voortgang van het SDG-kader van de VN en houdt nauwlettend in de gaten dat de investeringsthema's en de aandelenselectie aansluiten bij de SDG's.

"Het is bemoedigend om te zien dat onze Supertrends op een positieve manier bijdragen aan algemenere ontwikkelingsdoelen en opbrengsten leveren voor investeerders."

Nannette Hechler-Fayd’herbe, Hoofd Global Economics & Research bij Credit Suisse

Kortetermijnkatalysatoren hadden in 2021 de voorkeur voor bepaalde Supertrendthema's. Infrastructuur en klimaatverandering hebben bijvoorbeeld kunnen profiteren van een rugwind vanwege grootschalige infrastructuurprojecten, maar ook vanwege politieke steun voor acties tegen klimaatverandering tijdens belangrijke evenementen, zoals COP26 (Climate Change Conference 2021 in Glasgow).

Op de lange termijn blijft onze overtuiging hetzelfde voor alle Supertrends: “De Supertrends bieden investeerders de mogelijkheid om hun financiële, maatschappelijke en klimaatdoelen te behalen. Nu steeds meer investeerders deze richting in slaan, denken we dat onze Supertrends niet meer weg te denken zijn,” zei Nannette Hechler-Fayd’herbe.

Bezorgde samenlevingen: inclusief kapitalisme

COVID-19 is niet langer een van de grootste zorgen van mensen en armoede, sociale ongelijkheid en werkloosheid krijgen weer meer aandacht. Betaalbaarheid, geschiktheid voor de arbeidsmarkt en persoonlijke zekerheid blijven waarschijnlijk voor mensen wereldwijd langetermijnprioriteiten. De private sector kan, in samenwerking met overheidsdiensten, inspelen op deze maatschappelijke behoeften.

De waarden van millennials: Gen Z en Y

De leveringsketens en consumptietrends zijn na de COVID-19-crisis nog niet genormaliseerd, waardoor er op korte termijn een veranderlijk consumentklimaat is ontstaan. De langetermijntrends zijn echter stevig verankerd. Digitalisering is een voortdurend proces, waarbij een jonge generatie de Metaverse integreert in hun dagelijkse activiteiten. Overheden zetten zich ook in voor gezondheid, een trend die bij veel millennials nauw aan het hart ligt. Uit een recente Credit Suisse Research Institute-enquête1 bleek dat jonge consumenten zich veel zorgen blijven maken over het klimaat en zich graag willen inzetten om veranderingen teweeg te brengen, zeker in opkomende markten, waar deze trend zich op focust.

Zilveren economie: een vergrijzende samenleving

Er wordt verwacht dat de oudere wereldbevolking zich zal verdubbelen naar meer dan 2 miljard voor 2050. Hierdoor zal vraag ontstaan en zullen er uitdagingen naar voren komen in de gezondheidszorg, het verzekeringswezen en de consumenten- en huizenmarkt. Momenteel spelen de huidige ouderen een belangrijke rol voor bedrijven die zich richten op dit deel van de samenleving, maar op de lange termijn zal dit in de handen vallen van de huidige jonge generatie wanneer zij ouder worden.

Infrastructuur: de kloof dichten

Voor 2022 is de start van een meerjarige infrastructuurgroei voorspeld, nu de overheid in de VS en Europa verschillende infrastructuurprogramma's start. Er wordt het meest geïnvesteerd in transport, de energietransitie en de communicatie-infrastructuur. Vanwege te weinig investering en uitgesteld onderhoud van bestaande infrastructuur in de afgelopen twee jaar, is het dichten van de investeringskloof een belangrijk en langdurig investeringsthema.

Klimaatverandering: de economie koolstofvrij maken

De stijgende energieprijzen zouden nu als katalysator moeten dienen, zodat men wereldwijd minder afhankelijk kan worden van fossiele brandstoffen bij de productie van elektriciteit en bij transport. Het wereldwijde voedselsysteem, dat verantwoordelijk is voor meer dan 20% van de totale uitstoot van broeikasgassen, zet zich ook in om de koolstofvoetafdruk te verkleinen en biedt langetermijnmogelijkheden voor veel verschillende sectoren.

Technologie: ten dienste van mensen

Vanaf november 2021 zijn de prijzen van technologie-aandelen veranderd en komen nu overeen met de hogere rentes. Ook laten deze prijzen zien dat de enorme groei in de pandemie niet blijvend zal zijn in de toekomst. Door nieuwe digitale werelden (bijv. the Metaverse) en snelgroeiende sectoren zoals gegevensprivacy en -bescherming, zullen mensen opnieuw de balans moeten vinden tussen het echte leven en digitale platforms, op een manier waarbij de ervaring, veiligheid en het gemak van de klant erop vooruitgaat.

Voetnoten:

1  Credit Suisse Research Institute: The young consumer and a path to sustainability, 2022

Maak kennis met onze experts om meer te weten te komen over de Supertrends van Credit Suisse.

Andere investeringsonderwerpen

Investing for women

Beleggen voor vrouwen: een levensloopbenadering

Vermogensplanning

Vermogensplanning

Saved to your collection