Change location

You are about to change the origin location from where you are visiting Credit-suisse.com.

*The location of origin is defined in your browser settings and may not be identical with your citizenship and/or your domicile.

Supertrends. Voor nu richting de toekomst.

Supertrends. Voor nu richting de toekomst.

Het laatste Supertrends-verslag duikt in zes meerjarige trends die nieuwe mogelijkheden vormen en bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, een blueprint voor een betere wereld.

Sinds de lancering in 2017 heeft Supertrends een aantrekkelijk kader geboden aan beleggers voor investeringen op de lange termijn. Hoewel de focus altijd is gelegd op het identificeren van nieuwe kansen in aandelenbeleggingen, aangedreven door bredere economische en sociale verschuivingen, versterkt het laatste Supertrends-verslag nog maar eens de link tussen thematisch beleggen en positieve impact. Elke van kracht zijnde Supertrend identificeert een nieuw investeringsgebied dat direct of indirect bijdraagt aan het bevorderen van specifieke duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's) die nog belangrijker zijn in een wereld na COVID.

Gekoppelde kansen

Om beter te begrijpen hoe potentiële beleggingskansen aansluiten op de SDG's, is het nuttig om te beginnen met SDG 13 dat zich richt op klimaatacties. De urgentie ten aanzien van klimaatverandering is duidelijk nu politiek leiders krachtigere maatregelen nemen om te voldoen aan de ambitieuze doelstellingen inzake broeikasgasemissies om uiteindelijk netto uit te komen op nul emissies. Leiders van de EU hebben updates aangekondigd van de EU Green Deal, met de nadruk op een milieuvriendelijke capaciteit voor de productie van windenergie en elektrische mobiliteit. Onder president Biden heeft de VS zich opnieuw aangesloten bij het Akkoord van Parijs van 2015 en de toewijding aan het investeren in schonere energie en de productie van hernieuwbare elektriciteit nogmaals aangegeven. En China, met een doelstelling van nul emissies netto tegen het jaar 2060, heeft de aandacht verschoven naar dienstverlenende sectoren, van digitale technologieën en hightechindustrieën tot de elektrificatie van vervoersmiddelen en de productie van hernieuwbare elektriciteit.

Investeringsmogelijkheden

SDG 13 wordt behandeld in twee Supertrends: “Klimaatverandering” richt zich op het ontkolen van economische activiteiten en “Infrastructuur” omvat veelbelovende ontwikkelingen met betrekking tot energie en water. Deze ingrijpende Supertrend dekt ook de infrastructuur die veilig, efficiënt transport en de groei van “slimme” steden, die reageren op urbanisatie met een meer intelligente aanpak van afvalbeheer en emissies, mogelijk maakt.

De prioriteit ligt bij mensen

De Supertrend “Bezorgde samenleving” staat in het teken van de zoektocht naar meer gelijke kansen wanneer het gaat over essentiële menselijke behoeften, zoals huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg en persoonlijke veiligheid. Met eveneens baanzekerheid in de schijnwerper, vanwege economische uitdagingen en de stijgende kosten van onderwijs en gezondheidszorg, is de behoefte aan het omscholen en bijscholen van werknemers toegenomen. Op hun beurt besteden werkgevers en bedrijven meer aandacht aan de sociale component van hun milieutechnische, sociale en bestuurlijke (ESG) impact.

De pandemie heeft niet alleen verschillende vormen van ongelijkheid aan het licht gebracht, maar ook andere dringende kwesties. Vanuit het standpunt van volksgezondheid zijn oudere leeftijdsgroepen zwaar getroffen, evenals kansarme bevolkingsgroepen met een beperkte dekking ten aanzien van de gezondheidszorg. Onze Supertrends “Zilveren economie” en “Millennials” benadrukken de behoeften van verschillende generaties, waarbij sommigen oplossingen hebben bedacht die andere uitdagingen ten aanzien van de gezondheidszorg, het milieu en het sociale aspect aanpakken.

Toekomstige waarden en technologieën

Wat betreft de gezondheid van onze planeet lopen de millennials grotendeels voorop in het stimuleren van een verantwoorde consumptie. De mobilisatie van deze groep heeft verschuivingen teweeggebracht in consumentenmerken, de detailhandel en nu in de financiële sector. Met nieuwe technologieën en de “touchless economie” waardoor meer duurzame producten en diensten mogelijk worden gemaakt, verkennen zowel de Supertrends “Millennials” als “Technologie” de alsmaar groeiende impact van digitalisering en innovaties die wezenlijk kunnen zijn voor het behalen van meerdere SDG's van de VN.

Voor meer perspectief op de machten die onze wereld vormgeven - en een beter begrip van hun rol in het behalen van de SDG's van de VN tegen het jaar 2030 - nodigen we u uit om een kijkje te nemen in het laatste Supertrends-verslag.

Infrastructuur

Infrastructuur. Een betere toekomst bouwen.

Nu de landen zich opmaken voor een economisch herstel na de pandemie, hebben veel van deze landen zich ertoe verbonden de infrastructuur te verbeteren. De infrastructuur van de toekomst moet echter niet alleen op prestaties, maar ook op duurzaamheid worden gebouwd.

Klimaatverandering

Klimaatverandering Supertrend

Terwijl de trend van koolstofvrij en duurzaam beleggen zich gestaag doorzet, kunnen beleggers zich richten op 4 gebieden met groeimogelijkheden. Elk van deze gebieden is cruciaal voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Andere investeringsonderwerpen

Investeren in 2021 - Aandacht voor de toekomst

Duurzaam en impactbeleggen

Beleggen voor vrouwen: een levensloopbenadering

Credit Suisse House View

Saved to your collection