Change location

You are about to change the origin location from where you are visiting Credit-suisse.com.

*The location of origin is defined in your browser settings and may not be identical with your citizenship and/or your domicile.

 Private markets

Beter zicht op private markten

Private markten bieden interessante beleggingsmogelijkheden in bedrijven die anders niet bereikbaar zijn. 

Dit is marketingmateriaal.

Beleggen in private markten

Volgens McKinsey hebben participaties in de vorm van private beleggingen met een waarde van meer dan 5 biljoen dollar in 2020 en een toename van 8% op jaarbasis, het beter gedaan dan alle andere soorten private beleggingen en de meeste beursgenoteerde equivalenten1

Iedere belegger is dan ook op zoek naar een dergelijk alfa-rendement. Velen blijven de beurzen echter trouw, omdat ze niet over de ervaring en kennis beschikken om de mogelijkheden van de private markten  te verkennen. Zonder de juiste ervaring of partner kan het moeilijk zijn toegang te krijgen tot private markten, zicht te krijgen op prijzen en het potentieel exact te beoordelen. Maar een diverse portefeuille, die ook beleggingen op private markten omvat, is een eerste voorwaarde voor een minimaal risico en een maximaal rendement.

Private beleggingen bestaan uit verschillende vormen van beleggingen in niet-beursgenoteerde ondernemingen en hun schulden. Deze kunnen de vorm aannemen van een rechtstreekse belegging in een onderneming via participatie of risicokapitaalfondsen met deelname via banken of andere bemiddelaars. Ondernemingen gaan tegenwoordig minder snel naar de beurs en dit kan interessante beleggingsmogelijkheden opleveren in bedrijven die anders niet in beeld zouden komen. Dit is een effectieve mogelijkheid voor meer diversificatie van de portefeuille2.  Familiekantoren brengen dan ook 29% van hun activa onder in private markten. Maar wie overweegt deze weg in te slaan, moet zich bewust zijn van de verschillen tussen de private en publieke markten en van de mogelijke gevolgen.

Private markten zijn anders

De meest voor de hand liggende verschillen zijn liquiditeit, transparantie, regelgeving en risico. Maar anderzijds hoeven verschillen geen nadelen te zijn. De liquiditeit die een beursgenoteerde onderneming bijvoorbeeld biedt, maakt het gemakkelijk om snel in te stappen en weer snel uit te stappen. Maar die liquiditeit kan ook vluchtigheid met zich meebrengen. Daardoor kan het moeilijk zijn om 'ruis' te negeren: dit zijn berichten die de aandacht afleiden en die op korte termijn van invloed zijn op de aandelenkoersen. De publieke markten zijn ook onderworpen aan meer regelgeving en verplicht tot grotere financiële transparantie met als doel de markten veiliger en eerlijker te maken voor de beleggers. Maar we mogen niet uit het oog verliezen dat beursgenoteerde bedrijven failliet kunnen gaan. En daarmee zijn we bij de risico's gekomen.

Alle beleggingen brengen risico's met zich mee en sommige beleggingen zijn riskanter dan andere. Wie private beleggingen overweegt, moet met een aantal factoren rekening houden. Zo zullen startende ondernemingen heel wat mogelijkheden bieden, maar dit zullen inherent risicovolle beleggingen zijn. Het loont zich om na te gaan of het management in staat is adequaat te handelen. En of het risico bestaat dat één persoon een sleutelrol speelt. Dit is (gewoonlijk) het geval als de oprichter de centrale figuur is die bepalend is voor het succes. De markt kan ook zo nieuw zijn, dat er nog geen regelgeving is. Denk hierbij aan cryptovaluta en niet-vervangbare tokens (NFT). Het gedrag van consumenten is notoir moeilijk te voorspellen zodat het niet eenvoudig is de vraag te beoordelen. En zo kunnen we nog wel even verder gaan. Maar, er zijn ook voordelen. Meer risico zou ook een mogelijk hoger rendement moeten betekenen.

Zorgvuldige keuze

Theoretisch moet de keuze van een belegging afhangen van de kennis van de sector. In de praktijk is dat niet altijd het geval. 

Meer in het algemeen is duurzaam beleggen (ecologische, sociale en bestuurscriteria, ESG), met het doel als drijvende kracht, in toenemende mate de gemeenschappelijke factor. Net als bij iedere belegging moet, los van motivatie, rekening worden gehouden met het risico-rendementsprofiel, de omvang van de belegging, de looptijd, de regio, de vooruitzichten inzake regelgeving, de te verwachten verwatering door nieuwe uitgiften en, als allerbelangrijkste element, de eigen ervaring met en kennis van de sector.

Beperkt toegankelijke mogelijkheden

Er is een hele reeks mogelijkheden, van ruimtevaarttechniek en farmaceutische producten tot en met voedingsmiddelen. Ze zijn er in allerlei vormen en maten en ze verschillen ook qua hoelang ze al bestaan. Hoewel er heel wat start-ups of startende ondernemingen zijn, is het niet ongebruikelijk dat gevestigde bedrijven geld bijeenbrengen voor een mogelijke beursgang of verkoop van de onderneming.

Toegang tot deze mogelijkheden kan rechtstreeks zijn of via introductie door derden in de vorm van participatie, risicokapitaalfondsen of professionele managers. Andere spelers zijn banken en netwerken.

Hoewel er vele mogelijkheden bestaan, moet men er rekening mee houden dat de gelegenheid om in te stappen snel voorbij kan gaan, als ze al voor iedereen toegankelijk was. Er zijn private ondernemingen die binnen een paar weken of maanden kapitaal vergaren en alleen toegang bieden aan hun bestaande netwerken of familiekantoren, overheidsfondsen, participatiemaatschappijen enz. 

Adviseurs kunnen het risico verminderen

De omvang van de beleggingen varieert enorm, hoewel 500.000 tot 1 miljoen dollar gewoonlijk het uitgangspunt is. Maar afgezien van de omvang, is het niet gemakkelijk zonder hulp te beleggen. Adviseurs, zoals banken, fondsen en netwerken, beschikken over uitgebreide en gevarieerde ervaring met verschillende sectoren, ondernemingen, regio's, looptijden en nog veel meer. Zij kunnen ook over beoordelingen adviseren, een notoir moeilijk onderdeel, boekenonderzoeken uitvoeren en onderhandelen over bijkomende punten, zoals het aantal zetels in de raad van bestuur, een rol spelen als adviseur en toezien op uitbetalingen. Rechtstreekse beleggers moeten deze last alleen dragen en dit is alleen aan te raden als zij over de nodige kennis en ervaring beschikken.

Rendement is nooit gegarandeerd, ongeacht of beleggers alleen opereren, of met de hulp van adviseurs. In het algemeen gaan participatiemaatschappijen en risicokapitaalfondsen uit van het principe dat van de 10 beleggingen er drie winstgevend zullen zijn, een aantal quitte zal spelen en de rest verlies zal lijden. Om het risico te verminderen, beleggen private beleggers soms via een aantal fondsen. Daarbij is ieder fonds in een bepaalde sector gespecialiseerd, zoals bijvoorbeeld in de farmaceutische industrie, fintech, voedseltechnologie of infrastructuur. Maar van zorgvuldig uitgezochte private beleggingen mag men verwachten dat ze goed presteren en financieel veel opleveren. Afgelopen jaar bijvoorbeeld, heeft Credit Suisse private cliënten in contact gebracht met een onderneming die aandelen uitgaf in aanloop naar een beursgang. Een jaar later werden de aandelen op de beurs tegen de dubbele prijs verhandeld. 

De niet-financiële vruchten plukken

Hoewel het financiële rendement bij veel private beleggers voorop staat, is het niet ongebruikelijk dat zij emotioneel betrokken raken bij hun participaties en merken dat er ook minder tastbare beloningen zijn. Dit kan komen doordat zij meer onderzoek doen, aangezien makelaars en analisten zelden private beleggingen volgen. Of doordat hun motivatie duurzaam beleggen (ESG) was en zij de indruk hebben dat hun optreden ertoe doet. Of ze beleggen in een sector waar ze altijd al meer van wilden weten en hun belegging groeit uit tot een soort hobby. Zelfs trots kan een rol spelen, omdat ze in een vroeg stadium betrokken waren bij 'de volgende grote ontwikkeling', of omdat ze de onderneming hebben kunnen adviseren op grond van hun eigen ervaring. 

De wereld van de private markten is groot en heeft heel wat potentieel te bieden. Een verkenning van de sector kan veel rendement op beleggingen opleveren. Zoals voor alle beslissingen omtrent beleggingen het geval is, geldt ook hier dat een goed doordachte strategie bepalend is voor het beste resultaat.

Anchor: faq

FAQ

  • Wat is een private belegging?

  • Wat is het verschil met een belegging in de publieke markt?

  • Welke sectoren trekken private beleggers aan?

  • Hoe groot is de gemiddelde rechtstreekse belegging in een onderneming?

  • Hoe krijgen beleggers toegang tot private markten?

  • Hoe wordt een belegging gekozen?

  • Hoe worden waarden bepaald?

  • Hoe kan een belegger op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van een bedrijf?

  • Wat is de typische looptijd van een rechtstreekse belegging in een onderneming?

Alle beleggingen brengen een bepaald risico met zich mee. Eenvoudig gedefinieerd is risico de mogelijkheid dat u geld verliest of geen geld verdient. Zorg ervoor dat u de risico's van de producten begrijpt voordat u gaat beleggen. Zoals bij elke belegging kunt u in de loop van de tijd geld verliezen.

Voetnoten:

1 "McKinsey’s Private Markets Annual Review" (McKinsey & Company), April 2021 
"The Opportunities And Challenges Of Private Market Investing" (Forbes), October 2020

Kom meer te weten over beleggen in private markets

Andere investeringsonderwerpen

Beleggen voor vrouwen

Credit Suisse House View

Saved to your collection