Change location

You are about to change the origin location from where you are visiting Credit-suisse.com.

*The location of origin is defined in your browser settings and may not be identical with your citizenship and/or your domicile.

Beleggen in 2022 - Voorwaarts leven

Investment Outlook 2022. De grote transitie.

De komende 12 maanden bieden geweldige kansen, maar brengen ook risico's met zich mee naarmate de transitie vordert. Als u meer wilt weten over onze vooruitzichten voor 2022 en onze roadmap voor investeerders, neem dan contact op.

Dit is marketingmateriaal.

De belangrijkste beleggingsideeën voor 2022

In 2022 richten we ons op zes thema's die zullen profiteren van de overgang naar een economie waarin technologie en duurzaamheid centraal staan terwijl we terugkeren naar een omgeving met een normaler monetair beleid en groei.

1. Selecte kansen in vastrentende waarden

Cross-over kredietrisico, Azië en niet-achtergestelde leningen bieden hogere rendementen.Cross-over kredietrisico kan de prijzen van kortlopende obligaties/obligaties met een variabele rente stimuleren. In Azië liggen er kansen in hoogrentende bedrijfsobligaties, maar vermijd Chinees vastgoed. Niet-achtergestelde leningen bieden hogere rendementen om de hogere risico's te weerspiegelen.

2. Inflatiewinnaars

Bedrijven die prijsstijgingen kunnen doorberekenen, kunnen hun aandeelhouders belonen. Sterker prijszettingsvermogen en merkloyaliteit zullen zich vertalen in hogere opbrengsten voor aandeelhouders. Zoek dergelijke kenmerken in de sectoren energie, kapitaalgoederen, verzekeringen, bouwmaterialen, auto's en onderdelen, financiële instellingen en het bankwezen.

3. Herstel na Covid

Toeleveringsketens komen los en de kapitaalinvesteringen gaan omhoog. Luchtvracht, scheepstransport en wegvervoer zien een sterke vraag met een beperkte omvang van capaciteitsuitbreiding. Leveranciers van kapitaalgoederen en IT-bedrijven met geautomatiseerde en digitale oplossingen kunnen profiteren van verhoogde investeringen in weerbaarheid.

4. De zilveren economie blijft sterk

Een ouder, rijkere populatie zal de vraag hervormen. Nieuwe technologieën kunnen breder worden toegepast op aan leeftijd gerelateerde omstandigheden. Biofarmaceutische bedrijven hebben aanzienlijke middelen voor verdere uitbreiding. In de reissector beginnen senioren in landen met een hoge vaccinatiegraad weer op vakantie te gaan.

5. Innovatie van een hoger niveau in voeding

De noodzaak om de planeet op een duurzame manier van voedsel te voorzien stimuleert een omslag in voeding. Eetpatronen worden steeds plantaardiger. Precisielandbouw verhoogt de opbrengst met minder inputs. Innovatie vermindert de behoefte aan plastic en verkort de toeleveringsketens.

6. Aftappen private markten voor vroege groei

Rechtstreekse beleggingen op basis van realistische waarderingen in snelgroeiende sectoren. Snelle besluitvorming en gemakkelijk toegankelijk kapitaal betekent dat durfkapitaalfondsen veelbelovende innovaties vroeg herkennen. Secundaire beheerders die in 2022 ontwrichtingen in de markt benutten, zijn eveneens goed gepositioneerd. Gedegen due diligence en een gediversifieerde benadering zijn essentiëler dan ooit.

Als u meer wilt weten over onze vooruitzichten voor 2022 en onze roadmap voor investeerders:

Beleggen in een snel veranderende wereld.

Waar 2021 in het teken stond van Covid-herstel, zien we 2022 als het begin van een grote transitie – een transitie die veel aandacht vraagt van beleggers die het beste uit de toekomst willen halen.

De wereldeconomie is nu al ingrijpend veranderd uit de pandemie. Er is een aanzienlijk hogere staatsschuld, de trend naar digitalisering is versneld, met name in de gezondheidszorg, het bankwezen en de detailhandel, en er is een veel grotere nadruk op duurzaamheid na de COP26 (Climate Change Conference 2021 in Glasgow).

Onze Investment Outlook 2022 kijkt naar wat u moet weten om een stap voor te blijven terwijl de wereldeconomie voorbij de pandemische volatiliteit naar een nieuw normaal gaat. We voorspellen een solide vraag om de wereldwijde groei van 4,3%1 in reële termen te stimuleren – een stijging ten opzichte van pre-pandemische niveaus – en een winstgroei van 7,6%2, ondanks een tekort aan arbeidskrachten en een aantal productieproblemen die de inflatie mogelijk aanwakkeren. Dit biedt interessante kansen voor beleggers in onder meer bepaalde aandelen, vastgoed en hedgefondsen.

Positie voor de beste groei

Met 4,3%3 zal de economische groei boven het pre-pandemische niveau liggen, maar niet alle sectoren zullen even sterk groeien. Aandachtsgebieden zijn de gebieden die achterbleven bij het vroege herstel – met name diensten, zoals restaurants en reizen, waarvan we verwachten dat ze beter zullen presteren. Onze prognose voor productie en industriële productie is positief, zodra de problemen in de toeleveringsketen zijn opgelost.

Wees u bewust van de dreiging van inflatie

Hoewel er veel gesproken wordt over inflatie, beschouwen wij de recente inflatiedruk als grotendeels voorbijgaande trend, deels als gevolg van de tijdelijke aard van de aanbodtekorten. Toch verwachten we dat de inflatie boven de doelstellingen van de centrale bank zal blijven en dat de centrale banken in reactie daarop hun activa-aankopen zullen vertragen (kwantitatieve verruiming) in plaats van de rente te verhogen. Maar de dreiging alleen is al reden genoeg om obligaties en contanten laag te houden. 

Houd de rentetarieven in de gaten

Rentestijgingen zijn het meest waarschijnlijk in het VK en enkele opkomende markten zoals Brazilië en Turkije. In het VK zal de combinatie van Brexit, arbeidstekorten en andere aanbodtekorten het moeilijker maken om de inflatie te overwinnen dan elders en we voorspellen dan ook twee renteverhogingen in 2022. In Brazilië en mogelijk Turkije zou een hoge staatsschuld ook de rente kunnen verhogen. 

Elders zien we regeringen, die de stimuleringsmaatregelen tegen Covid-beperking en het kopen van activa afbouwen, proberen hun schulden te beheren en die daarom de rentetarieven ongewijzigd laten voor 2022. Weer een argument tegen contanten en obligaties.

Blijf een stap voor in alle activaklassen

Aan de andere kant lijken aandelen te profiteren van de sterke wereldwijde groei, zij het met winstgroei in de enkele cijfers. Naast de bovengenoemde diensten moeten sectoren worden worden gezocht die stijgende kosten kunnen doorberekenen en die zijn geïsoleerd van mogelijke verstoringen van de toeleveringsketen. Wij geven ook de voorkeur aan geavanceerde sectoren die gericht zijn op duurzame oplossingen – bijvoorbeeld agritech en foodtech.

We verwachten dat vastgoed goed zal reageren op de lage rente, maar voor grondstoffen is het beeld minder duidelijk. Door tekorten aan aanbodzijde zijn de prijzen gestegen, maar dit is slechts van korte duur. De energiemarkten zullen in de winter volatiel blijven en goud zou kunnen dalen als de normaliteit terugkeert. Ten slotte blijven particuliere markten en hedgefondsen kansen voor degenen die goed geadviseerd of zeer ervaren zijn.

Alle beleggingen brengen een bepaald risico met zich mee. Eenvoudig gedefinieerd is risico de mogelijkheid dat u geld verliest of geen geld verdient. Zorg ervoor dat u, voordat u gaat beleggen, de risico's van de producten begrijp. Zoals bij elke belegging, kunt u in de loop van de tijd geld verliezen.

Indien en voor zover dit inhoudelijke materiaal uitspraken bevat over de toekomst, hebben dergelijke uitspraken enkel betekenis als vooruitzicht. Ze staan bloot aan een groot aantal risico's en onzekerheden en vormen dus geenszins een garantie voor resultaten of prestaties in de toekomst.

Voetnoten:

1 "Investment Outlook 2022", p. 18 (Credit Suisse), november 2021
2 "Investment Outlook 2022", p. 39 (Credit Suisse), november 2021
3 "Investment Outlook 2022", p. 18 (Credit Suisse), november 2021

Bron: Credit Suisse, tenzij anders vermeld.

U wilt een afspraak maken of meer te weten te komen?

Andere investeringsonderwerpen

Beleggen voor vrouwen

Credit Suisse House View

Saved to your collection