Change location

You are about to change the origin location from where you are visiting Credit-suisse.com.

*The location of origin is defined in your browser settings and may not be identical with your citizenship and/or your domicile.

Beleggen voor vrouwen: een levensloopbenadering

Beleggen voor vrouwen: een levensloopbenadering

Bij Credit Suisse zijn we ervan overtuigd dat we meer kunnen doen door ons advies beter af te stemmen op de vrouwelijke beleggers en daarbij uit te gaan van levenscycli als raamwerk voor beleggingen.

Vrouwen zijn naar voren getreden als belangrijke spelers in de beleggingswereld, omdat hun aandeel in de welvaart over de jaren duidelijk is toegenomen tot het huidige percentage van 42% in de totale rijkdom wereldwijd, waarbij ook rekening wordt gehouden met reële activa. Maar genieten vrouwelijke beleggers ook wel een adequate dienstverlening?

"Wij moeten uitgaan van een genuanceerdere benadering die rekening houdt met de 'XX factor' bij beleggingen."

Nannette Hechler-Fayd'herbe
Chief Investment Officer, International Wealth Management, en Global Head of Economics & Research, Credit Suisse; schrijfster van het rapport ‘Woman to woman. Lifecycle investing for women’.

De tijd is nu rijp

Er zijn ontwikkelde landen waar vrouwen hoger opgeleid en beter gekwalificeerd zijn dan mannen. Grotere aantallen vrouwen werken, verdienen en sparen meer. Het is nu tijd dat financiële instellingen zich bewust worden van de specifieke behoeften van vrouwelijke beleggers en zinvol advies aanbieden die is afgestemd op hun persoonlijke situatie. Maar voordat we spreken over onze benadering van beleggen, willen we eerst nader bekijken in welk opzicht vrouwelijke beleggers zich onderscheiden.

Wat maakt vrouwelijke beleggers anders?

Vrouwen staan voor andere uitdagingen als zij rijkdom trachten te vergaren. Zij verdienen vaak minder, werken een tijdlang niet om kinderen groot te brengen, werken vaak parttime en hebben een hogere levensverwachting. Bovendien gaan zij bij beleggingen uit van de lange termijn, neigen eerder tot beleggingen die voldoen aan de ESG-criteria (environmental, milieu; social, maatschappij; governance, bestuur) en gaan daarbij minder risico's aan. Zij houden ook een groter deel van hun vermogen aan in de vorm van onroerend goed en andere reële activa. Al deze factoren dragen er uiteindelijk aan bij dat er tussen mannen en vrouwen grote verschillen bestaan qua vermogen en beleggingen.

Wat is levenscyclusbeleggen?

Hoe kunnen we de welvaarts- en investeringskloof tussen man en vrouw verenigen met de hogere levensverwachting van de vrouw als het gaat om het ontwikkelen van beleggingsstrategieën?

Bij levenscyclusbeleggen worden beleggingen opgesplitst aan de hand van de verschillende levensstadia. Daarbij wordt gekeken naar de specifieke financiële behoeften die gepaard gaan met de verschillende levensstadia van beleggers. Bij iedere fase kunnen vrouwen hun beleggingsstrategieën aanpassen aan hun financiële doelstellingen en behoeften zoals die zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Zo kan er in iedere levensfase actief gebruik worden gemaakt van het vermogen, blijven er minder kansen onbenut en kan er worden gebouwd aan meer financiële zekerheid voor de toekomst.

Het is nooit te vroeg om te beginnen

Maar ook nooit te laat: vrouwelijke beleggers kunnen op iedere leeftijd actief worden en hun geld harder voor hen laten werken. Natuurlijk is iedere vrouw anders. Maar, ongeacht hun levensfase, kunnen beleggers altijd hun voordeel doen met een frisse kijk op hun beleggingsfilosofie en een heroverweging van hun strategie.

Uiteraard geldt dat hoe eerder zij daarmee beginnen, hoe beter het is. Dit geldt met name voor de volgende generatie: vrouwen die nog geen vermogen hebben opgebouwd, maar in de nabije toekomst kunnen verwachten vermogen en de verantwoordelijkheid ervoor te erven.

Wilt u, als vrouwelijke belegger, meer te weten komen?

Andere investeringsonderwerpen

Saved to your collection