Marcin
Stanowisko: Assistant Vice President
Dział: Global Markets Trade Management
Lokalizacja: Wrocław, Polska
W Credit Suisse od 2013 roku

Zacząłem pracę w Credit Suisse aby zrozumieć, jak działa międzynarodowy bank inwestycyjny, oraz rozwijać umiejętności analityczne i zarządzania zespołem. Bank Credit Suisse był jedną z najbardziej interesujących firm na rynku oferujących takie możliwości. Dołączyłem do zespołu Emerging Markets Trade Management jako starszy analityk. Od tego czasu pracowałem w trzech różnych działach, co pomogło mi zdobyć wszechstronną wiedzę w obszarze Fixed Income.

Po blisko dwóch latach awansowałem na stanowisko managera w dziale EMEA Rates Trade Management. Po dwóch i pół roku pracy w dziale Credit Trade Management zostałem managerem nowego zespołu – Solutions Trade Management. Obecnie pełnię funkcję Co-Head of Trade Management Poland.

Umiejętność pracy w zespole jest ważna, ponieważ każdego dnia działamy razem, wspieramy się wzajemnie i dzielimy wiedzą. Jako członek zespołu jestem dumny z naszego entuzjastycznego podejścia do zadań, umiejętności pełnego wykorzystania każdej szansy, energii oray koncentracji na osiąganiu celów. Credit Suisse oferuje pracownikom program mentoringu, w ramach którego mogą otrzymać porady i wskazówki od bardziej doświadczonych kolegów, co jest szczególnie pomocne na wczesnych etapach kariery.

Umiejętność wykonywania wielu zadań jednocześnie i pracy pod ciągłą presją czasu, bez tracenia z oczu szczegółów, jest niezbędna aby uzyskiwać dobre wyniki w dziale Trade Management. Zespoły, które wchodzą w jego skład zapewniają wsparcie wielu liniom biznesowym, takim jak Credit, Rates oraz Emerging Markets. Do naszych zadań należy między innymi rejestrowanie transakcji w wewnętrznych systemach banku, zarządzanie zapytaniami z zespołów Back Office, wycena transakcji oraz kontrola zgodności zawieranych transakcji z obowiązującymi regulacjami.

Po pracy staram się spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi. Dużą wagę przywiązuję do codziennych ćwiczeń na siłowni, pływania i relaksu – pomaga mi to zachować bystrość umysłu i motywację do pracy. Jedną z moich pasji są podróże do egzotycznych miejsc.