Navigation

Ο προσωπικός σας Επενδυτικός Σύμβουλος

Ο προσωπικός σας Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος.

Ο προσωπικός σας Επενδυτικός Σύμβουλος είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης σας σε περιουσιακά θέματα, ο οποίος συνεργάζεται στενά μαζί σας για να σας βοηθήσει να βελτιστοποιήσετε το χαρτοφυλάκιό σας. Οι Επενδυτικοί Σύμβουλοι της Τράπεζάς μας διαθέτουν διαφορετικό χρηματοοικονομικό και πολιτισμικό υπόβαθρο. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα συνεργαστείτε με ένα χρηματοοικονομικό σύμβουλο που θα γνωρίζει το υπόβαθρό σας και με τον οποίο μπορείτε να αναπτύξετε προσωπική σχέση.


Επικεφαλής της ομάδας των επενδυτικών συμβούλων στην Ελλάδα είναι ο Βασίλειος Κεφάλας, Διευθυντής Υποκαταστήματος της Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Υποκατάστημα Ελλάδος.

Βασίλειος Κεφάλας

Βασίλειος Κεφαλάς

Διευθυντής Υποκαταστήματος
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Υποκατάστημα Ελλάδος

Ο Βασίλειος εντάχθηκε στο δυναμικό της Credit Suisse το Νοέμβριο του 2011 μετά από μια 10ετή επιτυχημένη σταδιοδρομία στη Eurobank EFG. Έχει εργαστεί σε μεγάλες διεθνείς τράπεζες, όπως η Swiss Bank Corporation και η Bank of America και διαθέτει εκτενή εμπειρία στο Private Banking και στις Αγοροπωλησίες Ξένου Συναλλάγματος.

Επικεντρώνεται στη διαχείριση πελατειακών σχέσεων και τη διοίκηση μιας επαγγελματικής ομάδας Επενδυτικών Συμβούλων. Ο Βασίλειος είναι κάτοχος πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Babson College και MBA στη Χρηματοοικονομική από το Stern School of Business, NYU.


 
Οι Επενδυτικοί Σύμβουλοι της Τράπεζάς μας είναι όλοι έμπειροι επαγγελματίες σε θέματα διαχείρισης περιουσίας που μιλούν Ελληνικά και κατανοούν την ελληνική αγορά.

Δήμητρα Καραμπά

Δήμητρα Καραμπά

Επενδυτική Σύμβουλος
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Υποκατάστημα Ελλάδος

"Προτεραιότητά μου είναι η ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων μέσω της αποτελεσματικής ικανοποίησης των αναγκών των πελατών".

Η Δήμητρα εντάχθηκε στο δυναμικό της Credit Suisse τον Ιούνιο του 2013. Πριν από αυτό, και για 10 χρόνια, είχε χαράξει μια επιτυχημένη σταδιοδρομία ως Επενδυτική Σύμβουλος στο Private Banking της Eurobank στην Αθήνα, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση και εστιάζοντας στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες της. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc στη Διαχείριση Επενδύσεων από το City University Business School στο Λονδίνο και πτυχίου BA στα Χρηματοοικονομικά από το London Guildhall University. Επίσης, η Δήμητρα είναι πιστοποιημένη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως Σύμβουλος Επενδύσεων.

Κωνσταντίνος Μαντζώρης

Κωνσταντίνος Μαντζώρης

Επενδυτικός Σύμβουλος
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Υποκατάστημα Ελλάδος

"Δέσμευσή μου είναι η δημιουργία αξίας στη διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης". 

Ο Κωνσταντίνος εντάχθηκε στο δυναμικό της Credit Suisse τον Ιούνιο του 2013, μετά από 6 χρόνια επιτυχούς διοίκησης στην ομάδα πωλήσεων και προϊόντων της κοινοπραξίας της Τράπεζας Πειραιώς και της BNP Paribas, στο τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας. Διαθέτει πάνω από 18 χρόνια εμπειρίας στον τραπεζικό τομέα και είναι εξειδικευμένος στην διαπραγμάτευση χρεογράφων και στη διαχείριση περιουσίας. Τα περισσότερα από αυτά τα χρόνια τα διετέλεσε στους τομείς της Διαχείρισης Διαθεσίμων και Περιουσίας. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως διαπραγματευτής στην Alpha Bank, στην Αθήνα, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Attica Bank, στην Αθήνα, όπου επικεντρώθηκε στις Συναλλαγές Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος Ιδίου Λογαριασμού. Το 2003 άλλαξε πορεία στη σταδιοδρομία του και εντάχθηκε στο Τμήμα Private Banking ως Επενδυτικός Σύμβουλος της EFG Eurobank.

Ο Κωνσταντίνος κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο MBA στη Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων από το ALBA graduate school και πτυχίο Bachelor of Science στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.

Γεώργιος Ναγκουλόπουλος

Γεώργιος Ναγκουλόπουλος

Επενδυτικός Σύμβουλος
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Υποκατάστημα Ελλάδος

"Κίνητρο για την απόδοσή μου είναι η φιλοδοξία μου για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, τεχνογνωσία και καινοτομία".

Ο Γεώργιος εντάχθηκε στο δυναμικό της Credit Suisse τον Ιούνιο του 2013. Διαθέτει εκτενή εμπειρία στη Διαχείριση Περιουσίας και στη συμβουλευτική επενδύσεων ιδιωτών με υψηλά διαθέσιμα (HNWI).

Είναι εξειδικευμένος στην υλοποίηση των αρχών της Κατανομής Περιουσιακών Στοιχείων και στη δημιουργία κατάλληλων επενδυτικών στρατηγικών για Πελάτες Private Banking.

Επίσης, επικεντρώνεται στην παροχή βοήθειας σε επενδυτές για τον καθορισμό των επενδυτικών τους επιδιώξεων και την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου τους, προτείνοντας κατάλληλες εναλλακτικές προϊόντων, ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ τους και τον κίνδυνο που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν. .
  

Πριν ξεκινήσει στην Credit Suisse, εργαζόταν με επιτυχία στον τομέα Private Banking της EFG Eurobank ως Επενδυτικός Σύμβουλος για πάνω από 7 χρόνια και πριν από αυτό ήταν Διαπραγματευτής Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος και Ξένου Συναλλάγματος σε Διεθνείς Αγορές.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc στη Χρηματοοικονομική από το University of London - Birkbeck College

Είναι πιστοποιημένος επαγγελματίας και κάτοχος του πιστοποιητικού Χρεογράφων & Χρηματοοικονομικών Παραγώγων από το Securities Institute of London, καθώς επίσης και κάτοχος Επαγγελματικού Πιστοποιητικού από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Secondary Content

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Private Banking που προσφέρουμε:

Σύνδεση πελάτη