Rohit

Stanowisko: Lead Analyst
Dział: Chief Risk Office, Risk and Finance Data Analytics and Reporting
Lokalizacja: Pune, Indie
W Credit Suisse od 2013 r.

Zanim rozpocząłem swoją przygodę w Credit Suisse, znałem wiele osób, które tu pracowały. Byłem pod wrażeniem ich rozwoju zawodowego, umiejętności i wiedzy. Na Uniwersytecie w Pune uzyskałem tytuł magistra w dziedzinie administracji biznesu ze specjalnością finanse. Wiedziałem, że Credit Suisse oferuje wiele możliwości rozwoju, dlatego od razu po ukończeniu studiów aplikowałem tam na stanowisko Analyst.

Pracuję na stanowisku Lead Analyst w zespole Credit Risk Data Management and Controls, który jest odpowiedzialny za analizę ryzyka na rynkach, przeprowadza analizy rozbieżności, testy i wspiera zespoły pracujące nad ograniczaniem narażania przedsiębiorstwa na ryzyko. Ogólnie ujmując, dbamy o to, aby dane wprowadzane do systemu obliczania kredytów były prawidłowe. Inne zespoły – na przykład zespół ds. metodyki i analizy ekspozycji na ryzyko – wykorzystują te dane podczas przeprowadzania transakcji handlowych, inwestycji, alokacji i w trakcie podejmowania innych ważnych decyzji.

Rohit – collaborator, knowledge seeker, volunteer, avid reader, data analyst, high achiever, traveler, goal setter

Ciągła nauka jest dla mnie ważna, a Credit Suisse oferuje wiele możliwości jej kontynuowania – od standardowych szkoleń po praktyczne doświadczenie na danym stanowisku. Pracowałem też z zespołami z całego świata. Takie interakcje pomogły mi w zdobywaniu umiejętności i poszerzyły wiedzę dotyczącą różnych aspektów działalności banku.

Kadra zarządzająca wyższego szczebla chętnie i z zaangażowaniem pomaga pracownikom kształtować karierę. Credit Suisse dba o to, abyśmy wykorzystywali swój talent i potencjał, stawiając nam wyzwania, proponując szkolenia, wsparcie mentorów i dając okazję do sprawdzania się w nowych rolach. Szczególnie podobało mi się trzydniowe szkolenie, podczas którego wyjaśniono, znaczenie każdego zespołu w globalnej strategii banku. Zrozumiałem, jak istotne są praca na każdym szczeblu i dążenie do osiągania wspólnych celów.

Pracę zaczynam od oceny dziennych celów i przygotowania raportów, w których wskazuję dane niespełniające naszych oczekiwań. W ten sposób planuję, jakie kroki należy podjąć, aby to zmienić. Wysyłamy codzienne powiadomienia do interesariuszy, którzy następnie zgłaszają wszelkie obawy i pomagają ustalić priorytety naszej pracy. Każdego wieczoru poświęcam też trochę czasu na podsumowanie działalności mojego zespołu. Dzięki temu wiem, czego się nauczyliśmy i jak możemy poprawić swoją wydajność.

Poza pracą jestem wolontariuszem w sierocińcu dla dzieci zarażonych wirusem HIV. Staram się odwiedzać je regularnie. To pomaga mi spojrzeć na życie z innej perspektywy. Lubię również czytać, podróżować, poznawać nowych ludzi i różne kultury.