Nasz zespół Ashwinkumar

Ashwinkumar

Stanowisko: Vice President
Dział: Global Markets Technology
Lokalizacja: Pune, Indie
W Credit Suisse od 1998 r.

Rozpocząłem pracę w Credit Suisse w 1998 r. w Nowym Jorku. Na początku pracowałem jako programista w sekcji giełdowej, w zespole Money Markets. Uczestniczyłem w wielu ważnych zmianach i interesujących wydarzeniach, takich jak wprowadzenie euro czy przygotowania do nadejścia pluskwy milenijnej. Współpracowałem z maklerami i programistami, pomagając im wykorzystywać technologię do rozwiązywania problemów. W końcu zacząłem pracować jako kierownik projektów. Pełniłem w banku wiele różnych funkcji, brałem udział między innymi przy uruchomieniu ośrodków Centers of Excellence w Raleigh i w Singapurze. Pochodzę z Indii, dlatego w 2011 r. wróciłem do Bombaju, aby rozpocząć pracę w nowym biurze giełdowym Global Arbitrage.

Obecnie kieruję działem Flow and Trade Management w Indiach. Jesteśmy odpowiedzialni za infrastrukturę techniczną i wsparcie systemów niezbędnych do prowadzenia operacji handlowych banku. Realizacja każdej transakcji wymaga przeprowadzenia wielu procesów związanych z działaniami w centrali, kontrolami produktów i rozliczeniami. Nadzoruję zespół liczący 275 osób. Są w nim programiści, kierownicy projektów, analitycy biznesowi i inni pracownicy zaangażowani w cykl tworzenia oprogramowania. Największą satysfakcję daje mi świadomość, że to, co robimy, przynosi rzeczywiste korzyści – zwiększa produktywność i podnosi jakość obsługi klienta.

Ashwinkumar – coach, catalyst, book lover, problem solver, guitarist, high performer, father, collaborator

Preferuję indywidualny kontakt z członkami mojego zespołu. Chcę, żeby dostrzegali wartość swojej pracy i jej znaczenia dla banku. Pragnę również, aby moi podwładni z krótszym stażem zrozumieli, że mogą tu liczyć na długą i owocną karierę. Właśnie dlatego dużo rozmawiamy o tym, jak może wyglądać ich przyszłość i jakie kwalifikacje muszą rozwijać, aby osiągnąć swoje cele. Staram się raczej doradzać im w kwestiach kariery niż mówić, co mają robić.

Kluczowym elementem naszej kultury jest współpraca. Moi pracownicy mogą kontaktować się ze mną bezpośrednio. Większość menedżerów w Credit Suisse chętnie słucha tego, co ich podwładni mają do powiedzenia. Nowym pracownikom powtarzam, aby często rozmawiali ze swoimi przełożonymi o swoich aspiracjach i o tym, co chcą robić. Dzięki temu możemy ich wspierać.

Mój dzień pracy składa się z trzech części. Rano spotykam się kolejno z siedmioma team leaderami, aby poznać aktualną sytuację. Podczas obiadu przeprowadzam nieformalne rozmowy z członkami zespołu i odpowiadam na e-maile. Popołudnia przeznaczam na rozmowy telefoniczne oraz spotkania z interesariuszami w Nowym Jorku i Londynie. Resztę dnia poświęcam na sprawy związane z Pune.

Na obecnym etapie życia większość czasu wolnego poświęcam swoim dzieciom. Robimy to, na co mają ochotę. Weekendy spędzam ze swoją rodziną w Bombaju. Bardzo lubię czytać, zazwyczaj czytam dwie książki naraz. Gram też na gitarze.