Kariera Zaangażuj się. Wyróżniaj się.

Zaangażuj się. Wyróżniaj się.

Nakładamy odpowiedzialność na naszych pracowników. Bierzemy osobistą odpowiedzialność za własną pracę i głęboko angażujemy się w relacje z klientami i interesariuszami. Dążymy do doskonałości we wszystkim, co robimy, wiedząc, że wyjątkowe wyniki są doceniane i nagradzane.

Zaangażuj się. Wyróżniaj się.

Nagroda Pracowników Credit Suisse

W Credit Suisse etyka jest wszystkim. Stanowi ona podstawę tego, w jaki sposób wykorzystujemy możliwości, wprowadzamy innowacje i zachowujemy się w każdej interakcji. Co najważniejsze, kieruje ona każdym z naszych pracowników i decyduje o wysokiej jakości naszej pracy.

Rozumiemy, jak ważne jest docenianie i nagradzanie wybitnych osiągnięć w naszych szeregach. Nagroda Pracowników Credit Suisse to wyróżnienie dla tych, którzy służą za wzór do naśladowania, osiągają wyniki dla interesariuszy i kierują się naszymi wartościami. Wyróżnienie to jest wyrazem uznania dla pracowników, których roczne wyniki w istotny sposób zmieniły sytuację naszych klientów, akcjonariuszy, współpracowników lub społeczności, w których Credit Suisse prowadzi działalność.

Uruchomiony w 2017 roku program daje pracownikom Credit Suisse możliwość nominowania swoich współpracowników w sześciu kategoriach w oparciu o nasze Standardy Postępowania i Etyki: koncentracja na kliencie, merytokracja, zarządzanie relacjami z interesariuszami, odpowiedzialność, partnerstwo i przejrzystość. Zwycięzcy w każdej kategorii wybierani są przez Zarząd Credit Suisse, co daje zwycięskim pracownikom uznanie i rozpoznawalność w różnych działach i regionach geograficznych.