Jak aplikować? Wskazówki dla studentów i absolwentów

Wskazówki dla studentów i absolwentów

Doświadczenie zdobyte w Credit Suisse pomoże w kształtowaniu przyszłej kariery zawodowej i osiągnięciu sukcesu. Proces aplikacji jest pierwszym krokiem i szansą na wyróżnienie się.  Poniższe informacje pomogą w napisaniu dobrego CV i interesującego listu motywacyjnego, a także w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Ulepsz swoje CV

CV jest formalnym dokumentem zawierającym informacje na temat wykształcenia, doświadczenia zawodowego, najważniejszych osiągnięć i zainteresowań. To Twoja profesjonalna wizytówka i pierwszy krok na drodze do kariery.

Jak napisać dobre CV

 • Liczy się prostota. Postaw na standardowy format i czytelną czcionkę, np. Arial lub Times New Roman. Nieczytelna czcionka i inne udziwnienia odciągną uwagę odbiorcy od istotnych informacji – Twojego wykształcenia i doświadczenia.
 • Twoje CV nie powinno zajmować więcej niż jedną stronę.
 • Używaj słów kluczowych. Podaj podstawowe informacje dotyczące kariery zawodowej, takie jak nazwy firm, zajmowane stanowiska, miejsca i daty. Wypisz swoje osiągnięcia i dokonania zawodowe.
 • Unikaj luk w datach, ponieważ może to zostać źle odebrane. Podaj powody ewentualnych przerw w edukacji lub zatrudnieniu.
 • Zamieść najistotniejsze informacje. Wymień swoje zainteresowania i osiągnięcia, które mogą być przydatne na danym stanowisku i pozwolą pracodawcy lepiej Cię poznać. Pamiętaj, aby opis tej sekcji był zwięzły i rzetelny.
 • Podaj prawdziwe i dokładne informacje. Nie wstydź się pisać o swoich osiągnięciach, ale też nie przejaskrawiaj informacji na temat zdobytego doświadczenia. Sprawdź, czy wszystkie podane daty i miejsca pracy są prawidłowe oraz czy wszystkie dane są aktualne. 
 • Sprawdź tekst pod kątem: błędów pisowni, gramatyki i formatowania.
 • Poproś przełożonego, kolegę lub koleżankę o opinię na temat Twojego CV.

Powiedz nam coś o sobie

List motywacyjny nie powinien powielać informacji zawartych w CV, a tylko je uzupełniać. Możesz w nim zawrzeć więcej faktów o sobie, uzupełnić brakujące informacje i umotywować wybór danego stanowiska lub programu w Credit Suisse.

Jak napisać dobry list motywacyjny?

 • Skup się na najważniejszych informacjach – wybierz dwie, które chcesz podkreślić w swoim liście motywacyjnym.
 • Odpowiedz na następujące pytania: dlaczego interesujesz się daną ofertą, jakie masz kwalifikacje i dlaczego to właśnie Ciebie powinniśmy zatrudnić.
 • Zwracaj się do określonej grupy odbiorców. Dopasuj swój list motywacyjny do programu lub stanowiska na które aplikujesz. Przed wysłaniem aplikacji sprawdź, czy wszystkie wpisane nazwy firm i stanowisk są poprawne.
 • Wykaż entuzjazm. Wyróżnij się wśród innych kandydatów, pisząc, dlaczego interesujesz się danym stanowiskiem bądź programem i jakie korzyści odniesiemy, zatrudniając Cię.
 • Pisz zwięźle. List motywacyjny powinien mieć od dwóch do trzech akapitów. 

Pewność siebie na rozmowie kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna to doskonała szansa na zdobycie informacji o Credit Suisse oraz podzielenie się informacjami o sobie. Rekrutacja obejmuje zazwyczaj dwa lub trzy etapy. Pierwszym etapem jest godzinna rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez telefon lub w siedzibie banku. W jej trakcie osoba prowadząca rekrutację zadaje pytania mające na celu określenie kompetencji, poziomu wiedzy i potencjału kandydata. Drugim i trzecim etapem jest rozmowa z pracownikiem zespołu lub działu, do którego chcesz dołączyć.

Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie?

 • Przed rozmową kwalifikacyjną zdobądź więcej informacji na temat naszego banku, biorąc udział w wydarzeniu na uczelni, webinarium lub zgłaszając się do procesu rekrutacji online.
 • Przynieś ze sobą kilka kopii CV wydrukowanych na wysokiej jakości papierze w neutralnym kolorze. 
 • Pamiętaj, że na rozmowę należy przyjść przygotowanym, ponieważ wiedza o Credit Suisse pozwoli udzielić odpowiedzi na pytania o to, jak możesz przyczynić się do rozwoju banku.
 • Przygotuj się na podanie przykładowych sytuacji i omówienie doświadczeń, które będą przydatne na stanowisku, o które się ubiegasz.
 • Miej pozytywne nastawienie, zwłaszcza mówiąc o poprzednich pracodawcach lub motywując określone wybory. 
 • Przed udzieleniem odpowiedzi na pytanie chwilę się zastanów, mów płynnie (bez zająknięć) i w razie potrzeby podawaj konkretne przykłady. Mów zwięźle i na temat.
 • Zadawaj pytania dotyczące stanowiska, o które się ubiegasz i kultury firmy. To świetny sposób na okazanie zainteresowania i zdobycie doświadczenia, które przyda się podczas przyszłych rozmów kwalifikacyjnych. Szanuj czas osoby przeprowadzającej rozmowę kwalifikacyjną i ogranicz zadawanie pytań do tych najistotniejszych. 
 • Zrób dobre wrażenie – ubierz się odpowiednio, wyłącz telefon i przywitaj się z osobami prowadzącymi rozmowę w przyjazny i profesjonalny sposób.
 • Po rozmowie podziękuj i potwierdź gotowość do dalszych etapów rekrutacji.