Jak aplikować? Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Oferujemy szereg programów dla studentów i absolwentów. Poniżej znajdziesz najczęściej powtarzające się pytania dotyczące procesu rekrutacyjnego.

Gdzie mogę znaleźć informacje dotyczące programów stażowych dla studentów studiów licencjackich?

Więcej informacji o programach można uzyskać, uczestnicząc w webinariach, targach pracy i innych wydarzeniach rekrutacyjnych, zgłaszając się do biura karier na uczelni lub odwiedzając naszą stronę internetową.

Czy Credit Suisse oferuje staże dla studentów studiów MBA lub studiów magisterskich lub doktoranckich?

Tak. Oferujemy programy stażowe przygotowujące do pracy na stanowisku Associate opracowane z myślą o studentach studiów MBA i innych absolwentach. Więcej informacji o programach można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Czy muszę mieć ukończone studia na kierunku menedżerskim lub ekonomicznym, aby aplikować?

Nie. Większość naszych programów oferujemy osobom ze zróżnicowanym wykształceniem, jednakże niektóre z nich są kierowane tylko do studentów studiów licencjackich, a część do studentów studiów magisterskich.

Czym różni się stanowisko Analyst od Associate?

Nasze programy przygotowujące do pracy na stanowisku Analyst są przeznaczone dla studentów przedostatniego roku, natomiast programy przygotowujące do pracy na stanowisku Associate dla absolwentów studiów MBA, doktorów prawa lub ich odpowiedników posiadających porównywalne doświadczenie. Należy pamiętać, że powyższe stanowiska są dostępne wyłącznie poza granicami Szwajcarii

Ile trwają staże?

Czas trwania programów stażowych jest różny. Staże wakacyjne są zazwyczaj trzymiesięczne. W Szwajcarii programy szkoleniowe trwają od 4 do 6 miesięcy. W innych krajach przez cały rok oferujemy staże trwające od 3 do 6 miesięcy w zależności od regionu i działu.

Kiedy rozpoczynają się staże?

Daty rozpoczęcia programów stażowych różnią się w zależności od regionu. Staże rozpoczynają się zgodnie z kalendarzem akademickim w danym regionie, dlatego większość z nich odbywa się w okresie letnim.

W Szwajcarii staże wakacyjne rozpoczynają się 1 lipca, natomiast inne programy (Career Start oraz zwykłe staże) mogą rozpoczynać się w dowolnym momencie w ciągu roku.

Czy staże odbywają się też w innych terminach?

W niektórych regionach oferujemy całoroczne programy stażowe (EN), które rozpoczynają się w różnych terminach w ciągu roku.

Kiedy Credit Suisse będzie prowadzić rekrutację na mojej uczelni?

Informacje o terminach wydarzeń, w których Credit Suisse bierze udział, można uzyskać w biurze karier na uczelni lub odwiedzając naszą stronę internetową (zakładka Kalendarz wydarzeń). Jeśli na danej uczelni nie są organizowane wydarzenia z naszym udziałem, możesz zarejestrować się na naszej platformie rekrutacyjnej dostępnej w wybranych krajach.

Czy mogę aplikować na więcej niż jedno stanowisko?

Tak. Możesz zgłosić się maksymalnie do dwóch programów w różnych regionach i działach. Podczas aplikowania poprosimy Cię o wskazanie obszarów zainteresowań.

Jak ważne jest moje doświadczenie zawodowe?

Do pracy na stanowisku Analyst doświadczenie nie jest wymagane. W przypadku studentów studiów MBA ubiegających się o stanowisko Associate zwykle wymagane jest trzyletnie doświadczenie, niekoniecznie w branży usług finansowych czy pokrewnej.

Jak wyglądają szkolenia w trakcie stażu?

Większość programów łączy zajęcia teoretyczne ze szkoleniami praktycznymi. W zależności od działu i regionu zakres programów może się różnić, ale zwykle obejmuje szkolenia techniczne i branżowe oraz daje możliwość zdobycia wiedzy z zakresu prezentacji i komunikacji.

Czy Credit Suisse oferuje stypendia?

Więcej informacji o stypendiach można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Programy (Programy na rzecz różnorodności i integracji (EN)).

Nadal uczę się w szkole średniej. Czy mam szansę zdobyć doświadczenie w Credit Suisse?

W Szwajcarii staże i program Junior Banking są dostępne dla uczniów szkół średnich. Wymagana jest biegła znajomość języka używanego w kraju docelowym (niemiecki, francuski lub włoski). Dowiedz się więcej o naszych programach dostępnych w Szwajcarii dla stażystów (DE) i uczniów szkół średnich (DE).

Kto może zgłosić się do programu w pełnym wymiarze godzin?

Większość naszych pełnoetatowych pracowników została wybrana spośród uczestników programów stażowych, dlatego zachęcamy kandydatów do aplikowania na staże i rozpoczęcia pracy na pełny etat w Credit Suisse. W regionach poza Szwajcarią oferujemy określoną liczbę stanowisk na pełny etat dla studentów, którzy nie brali udziału w naszych programach stażowych. Aby uzyskać więcej informacji o wybranych stanowiskach, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej w sierpniu i we wrześniu.

W Szwajcarii nasze programy Career Start są skierowane do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich. Staż to doskonały sposób na przygotowanie się do uczestnictwa w programie Career Start, ale do programu możesz także zgłosić się bez uprzedniego stażu w Credit Suisse.

Jakie wykształcenie jest wymagane?

Aby zgłosić się do programu przygotowującego do pracy na stanowisku Analyst lub Career Start w Szwajcarii, musisz posiadać tytuł licencjata lub magistra albo ich odpowiedniki. Programy w pełnym wymiarze godzin przygotowujące do pracy na stanowisku Associate są przeznaczone dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów MBA, tytuł doktora prawa lub ich odpowiedniki oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do programów w zespole analizy ilościowej, muszą posiadać status studenta studiów doktoranckich, tytuł doktora lub podwójny tytuł magistra w dziedzinie analizy ilościowej.

Nie posiadam dyplomu ukończenia studiów MBA. Czy mogę ubiegać się o dane stanowisko? 

Poza Szwajcarią oferujemy studentom studiów MBA stanowiska Associate w różnych obszarach. Ponadto oferujemy stanowiska w obszarze finansów absolwentom matematyki, fizyki, inżynierii, informatyki, zarządzania, ekonomii, finansów i rachunkowości.

Aby przystąpić do programu Career Start w Szwajcarii, dyplom ukończenia studiów MBA nie jest wymagany.

Czy akceptowane są zgłoszenia od osób, które ukończyły studia od roku do trzech lat wcześniej?

Na staże przyjmujemy tylko osoby, które niedawno ukończyły studia. Kandydaci, którzy są absolwentami dłużej niż rok, powinni poszukać ofert pracy dla specjalistów z doświadczeniem.

Jakie możliwości rozwoju kariery oferuje Credit Suisse?

Nowo zatrudnione osoby będą uczestniczyć w szkoleniach teoretycznych i praktycznych zgodnych z wybranym obszarem działania. W trakcie pracy w naszym banku każdy może wybrać takie szkolenia (spośród 8000 dostępnych w naszej ofercie), które pomogą mu rozwinąć umiejętności. Oferujemy również programy mentoringowe i organizujemy spotkania z pracownikami, dzięki czemu Twoja kariera nabierze tempa.

Czy istnieje możliwość pracy w różnych działach lub w innym kraju?

Wspierając ciągły rozwój naszych pracowników oraz dbając o ich zaangażowanie i motywację do pracy, dajemy im możliwość zmiany działu lub obszaru działania.

Credit Suisse oferuje program ułatwiający zmianę stanowiska pracownikom po upływie rocznego okresu zatrudnienia. Rok po ukończeniu programu Career Start w Szwajcarii pracownik może ubiegać się o zmianę stanowiska.

W jakich krajach i regionach są dostępne programy stażowe dla studentów i absolwentów?

Oferujemy staże oraz programy dla pracowników etatowych, studentów i absolwentów w każdym z regionów, ale większość w biurach głównych znajdujących się w Genewie, Hongkongu, Londynie, Melbourne, Bombaju, Nowym Jorku, Paryżu, Pune, Raleigh, Singapurze, Sydney, Tokio, Wrocławiu i Zurychu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową z lokalizacjami biur.

Jak przebiega proces rekrutacji?

Poza Szwajcarią proces rekrutacji rozpoczyna się w sierpniu lub we wrześniu wraz z webinariami, targami pracy i innymi wydarzeniami rekrutacyjnymi.

W Szwajcarii rekrutacja trwa przez cały rok i można wziąć w niej udział, przesyłając zgłoszenie lub uczestnicząc w wydarzeniach na uczelni. Wydarzenia na uczelniach są organizowane wiosną (od marca do maja) oraz jesienią (od września do listopada).

Zachęcamy do uczestnictwa w jak największej liczbie wydarzeń, które są doskonałym źródłem informacji na temat obszarów działania banku i oferowanych stanowisk oraz umożliwiają spotkanie z naszymi pracownikami. Więcej wiadomości na temat wydarzeń, w których bierzemy udział, można znaleźć w Kalendarzu wydarzeń na naszej stronie internetowej. Dodatkowe informacje o przesyłaniu zgłoszeń.

Jak mogę się zgłosić?

Zgłoszenie do danego programu lub działu należy przesłać za pośrednictwem internetowej platformy rekrutacyjnej. Z kandydatami spełniającymi wymagania skontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby ustalić termin wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej. Kolejnym etapem będzie zaproszenie na właściwą rozmowę składającą się z trzech etapów.

Ile trwa proces rekrutacji?

Wydarzenia rekrutacyjne zazwyczaj rozpoczynają się w sierpniu, we wrześniu i w październiku. Rozmowy kwalifikacyjne na staże rozpoczynają się w październiku, a kończą w kwietniu. Rozmowy kwalifikacyjne na stanowiska na pełny etat odbywają się od października do grudnia, a kandydatów o wynikach rozmów informujemy w kwietniu.

W Szwajcarii rozmowy kwalifikacyjne prowadzimy przez cały rok. Czas trwania procesu rekrutacyjnego zależy od liczby nadesłanych zgłoszeń oraz czasu potrzebnego na ich przeanalizowanie.

Czy kandydaci, którzy muszą posiadać pozwolenie na pracę lub wizę, też mogą aplikować?

Tak. Aby uzyskać więcej informacji, kandydaci powinni skontaktować się z biurem rekrutacji Credit Suisse zlokalizowanym w kraju, w którym chcą się ubiegać o pracę.

Czy jeśli Credit Suisse nie prowadzi rekrutacji na mojej uczelni, mogę aplikować na dane stanowisko?

W wybranych regionach studentom mniej znanych uczelni udostępniliśmy możliwość zgłaszania się online do programów stażowych przygotowujących do pracy na stanowisku Analyst. Studenci mogą wziąć udział w webinariach rekrutacyjnych, aby uzyskać więcej informacji na temat naszego banku i programów stażowych. Zainteresowane osoby mogą zgłosić swoją kandydaturę za pośrednictwem strony internetowej Credit Suisse. Wybranych kandydatów zaprosimy do udziału w pierwszym etapie rekrutacji – rozmowie wideo. Po jej pozytywnym przejściu kandydaci zostaną zaproszeni do kolejnego etapu.

W Szwajcarii akceptujemy zgłoszenia od studentów i absolwentów wszystkich uczelni wyższych, nawet jeśli Credit Suisse nie bierze udziału w wydarzeniach na kampusach tych uczelni.

Czy będę rozwiązywać testy?

Każdy kandydat ubiegający się o stanowisko w Szwajcarii albo kraju w regionie APAC lub EMEA powinien być przygotowany do rozwiązywania tekstowych i numerycznych testów online sprawdzających umiejętność logicznego myślenia. Rozwiązanie każdego z nich zajmie 20 minut.

Jak mogę się zgłosić do programu, jeśli obecnie studiuję w innym kraju?

Zalecamy zgłoszenie się do procesu rekrutacyjnego przed rozpoczęciem studiów za granicą. Dobrym pomysłem jest też utrzymywanie stałego kontaktu ze specjalistami ds. rekrutacji i biurem karier, aby na bieżąco otrzymywać informacje o spotkaniach, terminach i rozmowach kwalifikacyjnych. Jeśli rozpoczniesz studia za granicą i otrzymasz zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną, zorganizujemy ją w kraju, w którym obecnie przebywasz.

Czy możliwe jest późniejsze przystąpienie do programu?

Późniejsze przystąpienie do programu jest możliwe tylko w wyjątkowych okolicznościach i takie przypadki są rozpatrywane indywidualnie przez specjalistów ds. rekrutacji w określonym obszarze działania.

Kiedy dowiem się o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną?

Z kandydatami, którzy spełniają wstępne wymagania, skontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub biura karier na uczelni, aby ustalić termin rozmowy kwalifikacyjnej.

Jak mogę się przygotować do rozmowy?

Zapoznaj się z wymaganiami wiążącymi się z pracą na stanowisku, na które aplikujesz. Dobrym pomysłem jest też czytanie prasy branżowej, aby znać obecne trendy rynkowe. Informacje na temat banku możesz zdobyć, odwiedzając naszą stronę internetową, korzystając z pomocy znajomych i z innych źródeł.

Z ilu etapów składa się proces rekrutacji?

Zwykle kandydaci przechodzą dwa lub trzy etapy rekrutacji. Każdy etap składa się z rozmowy kwalifikacyjnej, w której biorą udział pracownicy średniego i/lub wyższego szczebla. Rekrutacja na niektóre stanowiska może składać się z większej liczby etapów.

Czy otrzymam zwrot kosztów związanych z rozmową kwalifikacyjną, np. kosztów podróży?

Zazwyczaj zwracamy koszty związane z procesem rekrutacji, jednak aby uzyskać więcej informacji na ten temat, radzimy skontaktować się z odpowiednią osobą ds. rekrutacji.

Kiedy poznam wyniki rozmowy kwalifikacyjnej?

O wynikach rozmowy kwalifikacyjnej staramy się informować jak najszybciej po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Jeśli zdecydujemy się na nawiązanie współpracy właśnie z Tobą, poinformuje Cię o tym przedstawiciel Credit Suisse.