Studenci i absolwenci Jak aplikować?

Jak aplikować?

Rozpocznij swoją karierę, uczestnicząc w stażach oraz programach dla absolwentów. Poniżej znajdują się informacje dotyczące naszych oczekiwań wobec kandydatów oraz procesu rekrutacji.

Kogo szukamy?

Studia na kierunku finanse nie są głównym kryterium wyboru kandydatów. Dzięki temu, że osoby zatrudniane w Credit Suisse mają zróżnicowane wykształcenie, każda z nich może się podzielić swoim doświadczeniem i indywidualnymi pomysłami, co pozytywnie wpływa na działalność banku. Do wielu naszych programów studenckich rekrutujemy kandydatów z niemal każdej dziedziny nauki.

Mimo że nasi pracownicy mają tak zróżnicowany zakres kompetencji, łączy ich chęć osiągania doskonałych wyników i uczenia się nowych rzeczy. Szukamy osób:

  • Posiadających cechy przywódcze i charakteryzujących się lojalnością, odpowiedzialnością i zdolnością motywowania innych.
  • Zdolnych myśleć analitycznie i umiejących rozwiązywać problemy.
  • Przejmujących inicjatywę, nastawionych na osiąganie wyników.
  • Potrafiących pracować w grupie oraz nawiązywać i utrzymywać kontakty z innymi ludźmi.
  • Komunikatywnych, potrafiących formułować swoje myśli i poglądy w sposób jasny i precyzyjny, a także słuchać innych.
  • Postępujących według określonych zasad i przestrzegających najwyższych standardów etycznych.

Wskazówki dla studentów i absolwentówOdpowiedzi na najczęściej zadawane pytaniaDowiedz się więcej o naszych programach

Aplikuj online

Oferujemy staże oraz programy dla studentów i absolwentów na całym świecie. Przed wysłaniem aplikacji zapoznaj się z ofertą programów dostępnych w danym regionie i wybierz te, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom oraz Twojemu doświadczeniu i przebiegowi kariery.

Więcej informacji na temat programów można uzyskać biorąc udział w webinariach, targach pracy i wydarzeniach organizowanych przez Credit Suisse na uczelniach.

Podczas aplikowania poprosimy Cię o dołączenie CV oraz listu motywacyjnego w języku angielskim. Przeczytaj porady dotyczące procesu rekrutacji, aby dowiedzieć się, jak napisać dobre CV i list motywacyjny. Możesz ubiegać się o przyjęcie do maksymalnie dwóch programów w ciągu roku, spośród tych dostępnych we wszystkich regionach, działach i obszarach działania.

Terminy zakończenia rekrutacji

Nabór na nasze programy prowadzimy przez cały rok.
Terminy rekrutacji różnią się w zależności od programu i regionu. Więcej informacji można znaleźć w tabeli poniżej.

Region Tytuł Funkcja/Przydział Termin zakończenia Start programu
Americas Summer Analyst Equity Research September 1, 2019 June, 2020
Americas Summer Analyst Asset Management September 1, 2019 June, 2020
Americas Summer Analyst Asset Finance September 1, 2019 June, 2020
Americas Summer Analyst IBCM September 1, 2019 June, 2020
Americas Summer Analyst Sales and Trading-Equities and Fixed Income September 1, 2019 June, 2020
Americas Summer Associate IBCM December 1, 2019 June, 2020
Americas Summer Analyst Technology (IT) October 14, 2019 June, 2020
Americas Summer Analyst Risk October 14, 2019 June, 2020
Americas Quantitative Summer Institute Quantitative Strategies Group October 14, 2019 June, 2020
APAC (Australia – Melbourne & Sydney) Winter Analyst IBCM March 26, 2019; 12pm AEST June / July, 2019
APAC (Australia – Melbourne) Summer Analyst IBCM / Private Banking July 16, 2019; 12pm AEST December, 2019
APAC (Australia – Sydney) Summer Analyst IBCM / Equities / Private Banking July 30, 2019; 12pm AEST December, 2019
APAC (Singapore) – For only students studying in Australia and New Zealand Off Cycle Analyst IBCM July 16, 2019; 12pm AEST December, 2019
APAC (Singapore) Summer Analyst Private Banking October 4, 2019 June, 2020
APAC (Hong Kong SAR (China)) Summer Analyst IBCM

October 4, 2019

(positions will be filled on an ongoing basis)

June, 2020
APAC (Singapore) Summer Analyst IBCM
  • Europe / US application deadline: August 28, 2019
  • Singapore local school / APAC application deadline: September 11, 2019

    (positions will be filled on an ongoing basis)
June, 2020
APAC (Hong Kong SAR (China)) Summer Analyst APAC Markets October 4, 2019 June, 2020
APAC (Hong Kong SAR (China) & Singapore) Summer Analyst Technology (IT) October 25, 2019 June, 2020
APAC (Singapore) Summer Analyst Risk October 25, 2019 June, 2020
APAC (Hong Kong SAR (China) & Singapore) Summer Analyst APAC Financing Group October 4, 2019 June, 2020
APAC (Japan) Summer Analyst APAC Markets September 25, 2019; 12pm JST June, 2020
APAC (Hong Kong SAR (China)) Summer Associate APAC Markets (Equity Research only) November 15, 2019 June, 2020
APAC (Japan) Summer Associate APAC Markets (Equity Research only) December 31, 2019 June, 2020
EMEA Summer Analyst GM - Equity Research December 9, 2019 June, 2020
EMEA Summer Analyst Asset Management December 9, 2019 June, 2020
EMEA Summer Analyst IBCM December 9, 2019 June, 2020
EMEA Summer Analyst GM - Sales, Trading & Structuring December 9, 2019 June, 2020
EMEA Summer Analyst Technology (IT) December 9, 2019 June, 2020
EMEA Summer Associate Risk - QSI December 9, 2019 June, 2020
EMEA Summer Associate IBCM January 13, 2020 June, 2020
EMEA Summer Associate GM - HOLT January 13, 2020 June, 2020
EMEA Spring Insight Program GM & IBCM January 13, 2020 March/April, 2020
EMEA Spring Insight Program Technology (IT) January 13, 2020 March/April, 2020
EMEA Industrial Placement Technology (IT) December 9, 2019 March/April, 2020
EMEA Steps to Success GM & IBCM January 6,
2020
August, 2020
EMEA Final Year Analyst IBCM January 13, 2020 September, 2020

Testy oceniające

W zależności od działu, do którego aplikujesz, możemy poprosić Cię o wykonanie tekstowych i numerycznych testów online sprawdzających umiejętność logicznego myślenia. Wypełnienie każdego z nich zajmie 20 minut. Nie ma możliwości powtórzenia testu. Testy pomagają nam w obiektywnej ocenie kandydatów.