Kariera Miejsce pracy

Miejsce pracy

Oferujemy miłą i przyjazną atmosferę sprzyjającą współpracy oraz płaską strukturę organizacyjną, która pozwala się wykazać wszystkim naszym pracownikom. Chcemy, aby mogli spełniać swoje marzenia i osiągać postawione cele zawodowe. Podejmując zatrudnienie w naszym banku, przejdziesz najwyższej jakości szkolenie i otrzymasz pomoc w rozwijaniu nowych umiejętności, nawiązywaniu kontaktów zawodowych oraz zdobywaniu doświadczenia.

Szkolenia i rozwój

Pracownicy to klucz do naszego sukcesu, dlatego ich rozwój jest dla nas bardzo ważny. Credit Suisse zapewnia szeroki wachlarz szkoleń i możliwości:

 • Zróżnicowane staże oraz programy dla pracowników etatowych, studentów i absolwentów.
 • Programy mentoringowe, które zapewnią Ci przydatne informacje i pomoc na każdym etapie kariery.
 • Możliwość zmiany stanowiska pracy, działu lub kraju.
 • Regularne oceny pracowników pozwalające określić poziom umiejętności i obszary, które wymagają uwagi.
 • Bogata oferta wewnętrznych programów szkoleniowych mających na celu poprawę efektywności, zdolności kierowniczych, a także umiejętności zarządzania, prezentacji i nawiązywania relacji z klientem.
 • Szkolenia biznesowe i dotyczące produktów poszerzające zakres posiadanych umiejętności.
 • Spotkania integracyjne, podczas których można nawiązać kontakty zawodowe z osobami z innych działów i posłuchać ekspertów opowiadających o kluczowych transakcjach oraz naszej działalności.
 • Dedykowane programy szkoleniowe dające naszym najlepszym pracownikom możliwość przyspieszenia rozwoju w zakresie przywództwa.

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych programów szkoleniowych i rozwojowych? 

Dowiedz się więcej

Sprawdź, jakie perspektywy Credit Suisse daje studentom i absolwentom.

Sprawdź, jakie masz perspektywy

Dowiedz się więcej na temat programów rozwojowych i ofert pracy dla specjalistów z doświadczeniem.

Dowiedz się więcej o programach

Zmiana stanowiska lub miejsca pracy

Chcemy, aby nasi pracownicy mieli okazję zobaczyć, jak wygląda praca na różnych stanowiskach w innych działach i krajach, a także zdobyć doświadczenie w pozostałych obszarach działalności banku. To pozwala nam rozwijać umiejętności liderów i specjalistów, którzy obsługują naszych klientów na całym świecie. 

Credit Suisse zachęca do szczerej rozmowy ze swoim przełożonym lub pracownikiem działu Human Resources na temat oczekiwań dotyczących kariery zawodowej.

Oferujemy innowacyjne programy wpisujące się w kulturę mobilności w strukturach banku. Jednym z nich jest Internals First – nowatorskie podejście umożliwiające naszym pracownikom zmianę stanowiska i zbudowanie na tej podstawie zróżnicowanej ścieżki kariery. Organizowane na całym świecie targi pracy gwarantują przejrzystość w kwestii ścieżek kariery dostępnych w różnych działach banku. Możliwość zmiany stanowiska i miejsca pracy jest fundamentem, na którym opiera się przepływ talentów wewnątrz organizacji.

Kultura mobilności

Zmiana stanowiska lub miejsca pracy w ramach programu Internals First [EN]

Miejsce pracy infografika, Ponad 4100 pracowników zmieniło stanowisko w obrębie firmy. 37% wszystkich wolnych miejsc pracy zostało obsadzonych wewnętrznie. Prawie 48% wszystkich stanowisk dyrektora i dyrektora zarządzającego zostało obsadzonych wewnętrznie. 850 stanowisk zostało obsadzonych w ramach naszej inicjatywy Internal First.

Miejsce pracy

Różnorodność i integracja

Różnorodność jest wpisana w nasze działania. Zatrudniamy pracowników o zróżnicowanym pochodzeniu, wykształceniu i doświadczeniu, a także o odmiennej perspektywie, co przynosi korzyści bankowi oraz jego klientom.

Nasze starania na rzecz różnorodności i integracji obejmują:  

 • Działania globalnego zespołu Diversity oraz pomoc organizacjom zajmującym się kwestiami różnorodności w poszczególnych regionach.
 • Zróżnicowane sieci kontaktów, grupy o określonych zainteresowaniach i rady ds. różnorodności angażujące oraz wspierające wszystkie grupy pracownicze, w tym kobiety, osoby LGBT, niedostatecznie reprezentowane mniejszości, weteranów czy osoby niepełnosprawne.
 • Programy kształcenia liderów mające na celu zwiększenie różnorodności wśród pracowników zajmujących stanowiska wyższego szczebla.
 • Kilka programów dotyczących różnorodności, jak np. Mentoring Advisory Group (MAG) utworzony z myślą o kobietach lub programy rekrutacji studentów o zróżnicowanym pochodzeniu prowadzone na uczelniach.
 • Program Real Returns dla doświadczonych specjalistów, którzy chcą wznowić karierę zawodową po dłuższej przerwie.

Odpowiedzialność korporacyjna

Pracując w banku o zasięgu globalnym prowadzącym działalność na miarę dzisiejszych czasów, poważnie podchodzimy do kwestii odpowiedzialności społecznej i pracowniczej. Dążymy do zachowania wysokich standardów zawodowych i etycznych w kwestii zarówno naszej działalności biznesowej, jak również działań na rzecz społeczeństwa, gospodarki oraz środowiska.

Dowiedz się więcej na temat odpowiedzialności korporacyjnej (EN)

Rynek szwajcarski

Obsługujemy ponad 100 000 klientów korporacyjnych i instytucjonalnych na szwajcarskim rynku krajowym. W 2017 r. w Szwajcarii udzielone przez nas kredyty miały łączną wartość około 165 miliardów CHF, wliczając kredyty hipoteczne i pożyczki dla przedsiębiorstw, sektora publicznego i klientów prywatnych.

Dobroczynność 

Pragniemy, aby społeczności, w ramach których prowadzimy działalność, się rozwijały. W związku z tym dajemy coś od siebie, wspierając różnego rodzaju inicjatywy:

 • Oferujemy pomoc finansową i możliwość pracy w ramach wolontariatu na rzecz inicjatyw skoncentrowanych wokół edukacji, mikrofinansów, środowiska oraz pomocy kryzysowej.
 • Zapewniamy płatny czas wolny pracownikom, którzy chcą wykonywać prace społeczne.
 • Uruchomiliśmy jedyny w swoim rodzaju program Global Citizens umożliwiający pracownikom wzięcie płatnego urlopu w wymiarze do trzech miesięcy, który przeznaczą na pracę wolontariacką w wybranym kraju z rynków wschodzących. 
 • Opracowaliśmy innowacyjny program szkoleniowy dla kadry zarządzającej organizacji non-profit.

Świadczenia dodatkowe

W świecie, w którym granica między życiem zawodowym i prywatnym coraz częściej się zaciera, nasze działania są ukierunkowane na pomoc pracownikom w znalezieniu odpowiedniej równowagi. Zapewniamy nowoczesne i elastyczne środowisko pracy, w którym każdy może wspinać się po szczeblach kariery, nie zaniedbując przy tym życia prywatnego.

W zależności od kraju oferujemy pracownikom różne pakiety świadczeń, które mogą obejmować następujące elementy:

 • Programy rodzinne, w tym urlop macierzyński, ojcowski i adopcyjny oraz opiekę nad dziećmi lub osobami starszymi.
 • Elastyczne harmonogramy pracy i możliwość dzielenia etatu.
 • Programy ochrony zdrowia i wstęp do naszych centrów fitness.
 • Kawiarnie i stołówki pracownicze.
 • Zniżki pracownicze na różne produkty i usługi.
 • Konkurencyjne pakiety socjalne.